Зняття з реєстрації місця проживання

Для зняття з реєстрації місця проживання
особа або її представник подає зазначені нижче документи:
1. Заява про зняття з реєстрації місця проживання (надається у кабінеті при реєстрації)
2. Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження – оригінал та копія;
3. Ідентифікаційний код – оригінал та копія;
4. Квитанцію про сплату адміністративного збору;
5. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку) – оригінал та копія.
6. Свідоцтво про смерть – оригінал та копія
7. Інші документи, які свідчать про припинення:
– підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні)
8. У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами, зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування) ) (батьки надають оригінали та копії свого паспорту та коду).
9. Зняття з реєстрації місця проживання ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування
10. У разі подання заяви ПРЕДСТАВНИКОМ особи додатково подаються:
– документ, що пісвідчує особу представника – оригінал та копія;
– документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини- батьками (усиновлювачами) – оригінал та копія
Примітка: Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.


Реквізити для сплати адміністративного збору

Р/р: UA588999980334159879000020577
Банк: ГУК Харківської обл.
МФО: 899998
ЄДРПОУ: 37874947
Призначення платежу: плата за надання інших адміністративних послуг (реєстрація/зняття МП)


Плата за послугу:
0,0085 розміру  від 1600,00 грн – 13,60 грн.;

Контактна інформація:
e-mail: balakliya.reestrmp@ukr.net
телефон: (05749)2-07-12