БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Оголошення про проведення конкурсу

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2021 році за рахунок коштів міського бюджету

Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради (далі – Управління) оголошує конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких у 2021 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету.

Конкурс проводиться в рамках реалізації Програми соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік, затвердженої рішенням V сесії Балаклійської міської ради VIII скликання  від 21 січня 2021 року № 74-VIII.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку використання коштів міського бюджету для надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування (на конкурсній основі), затвердженого  рішенням IX сесії  Балаклійської міської ради VIII скликання від 14 квітня 2021 року № 256-VIII (далі – Порядок).

Метою конкурсу є розвиток партнерства з інститутами громадянського суспільства соціального спрямування та залучення їх до розв’язання соціальних проблем цільових груп населення Балаклійської територіальної громади відповідно до визначених напрямів.

Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення таких пріоритетних завдань:

1) надання соціальних послуг ветеранам, особам з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  та громадянам, що постраждали внаслідок антитерористичної операції та ООС, для забезпечення реабілітації, соціалізації, адаптації;

2) соціальна підтримка найбільш незахищених верств населення Балаклійської територіальної громади, людей похилого віку, ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО/ООС та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників бойових дій, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення;

3) популяризація здорового способу життя серед населення;

4) відзначення  святкових,  пам’ятних, історичних дат (вшанування ветеранів, осіб з інвалідністю, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, що постраждали внаслідок антитерористичної операції та ООС).

Програми (проєкти, заходи) мають бути націлені на вирішення проблем мешканців Балаклійської територіальної громади.

У конкурсі можуть брати участь інститути громадянського суспільства соціального спрямування, які:

1) є юридичними особами та зареєстровані в установленому чинним законодавством України порядку;

2) зареєстровані не пізніше ніж за шість місяців до дати оголошення конкурсу.

Забороняється використання коштів міського бюджету на:

1) придбання товарів довгострокового використання (меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо);

2) виконання програм (проєктів, заходів), метою яких є отримання прибутку;

3) надання матеріальної допомоги, грантів та інших видів виплат населенню;

4) оплату фуршетів та банкетів;

5) пропагування діяльності релігійних та політичних організацій;

6) придбання подарунків, нагородної атрибутики, сувенірної продукції із символікою інститутів громадянського суспільства соціального спрямування.

Граничний обсяг фінансування однієї програми (проєкту, заходу) за рахунок коштів міського бюджету не може перевищувати 100,0 тис. грн.

Інститут громадянського суспільства соціального спрямування, визнаний переможцем конкурсу, що отримав фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету, бере участь у співфінансуванні програми (проєкту, заходу) в розмірі                 15 відсотків від необхідного обсягу фінансування (крім громадських об’єднань ветеранів та осіб  з інвалідністю).

Для участі в конкурсі необхідно надати Управлінню такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства соціального спрямування та назви програми (проєкту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства соціального спрямування, складену за формою 1, що додається;

2) опис програми (проєкту, заходу), складений за формою 2, що додається, та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), складений за формою 3, що додається. Опис програми (проєкту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (у разі залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства соціального спрямування, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, складену за формою 4, що додається.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Проєкти, що подаються для участі у конкурсі, повинні бути розраховані не більше ніж на 6 місяців.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції надаються у друкованій та електронній формах.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до вищезазначеного переліку документів. Електронний варіант конкурсної пропозиції надається у форматі PDF та Microsoft Word (Excel) на флеш-носії.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Інститут громадянського суспільства соціального спрямування може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції приймаються з 04 червня 2021 року по 05 липня 2021 року  включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, за адресою: м. Балаклія, площа Ростовцева, буд. 4, 2 поверх, кімн.16, управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради, з 8:00 год. до 12:00 год. та з 13:00 год. до 16:00 год.

Консультації та додаткова інформація  надається за телефоном (05749) 2 09 37.

Конкурс проводиться з 12 липня 2021 року по 26 липня 2021 року.

Конкурс проводиться у три етапи.

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за критеріями відповідно до Порядку.

Рішення конкурсної комісії розміщуються на офіційному веб-сайті Балаклійської міської ради.

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства соціального спрямування у разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства соціального спрямування, що міститься у відкритих державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 1.8 Порядку;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

інститут громадянського суспільства соціального спрямування перебуває у стадії припинення (ліквідації);

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства соціального спрямування вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження); програма (проєкт, захід) не відповідає вимогам, зазначеним у пункті 1.11 Порядку.

Пріоритетні напрями

Форми конкурсної документації