Головне управління ДПС у Харківській області повідомляє!

Головне управління ДПС уХарківській області повідомляє, що відповідно до п. 70.7 ст. 70 Податковогокодексу України фізичні особи -платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам відомості про змінусвоїх реєстраційних даних (зміна місця проживання, прізвища, імені, по батькові, тощо) протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхомподання відповідної заяви за формою №5ДР.

Порядок та процедураподання відповідної заяви визначається розділом VII Положення про реєстраціюфізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків,затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 тазареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.2017 за №1306/31174. 

Заява за формою № 5ДРподається особисто або через представника до контролюючого органу за своєюподатковоюадресою (місцем проживання), а у разі зміни місця проживання – доконтролюючого органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасовоперебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заявиособисто або через представника до будь-якого контролюючого органу. 

Внесення змін до облікових даних платника податків тавиготовлення реєстраційного номера облікової картки платника податківздійснюється протягом трьох робочих днів з наступного дня після дня поданняфізичною особою Заяви за ф. № 5ДР.

Фізичні особи мають право,використовуючи кваліфікований електронний підпис, подавати Заяву за формою №5ДРв електронному вигляді, через приватну частину Електронного кабінету, вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua.