Балаклійська міська військова адміністрація
Новини

Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області повідомляє:

Мешканці Харківської області з числа осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України отримають одноразову грошову допомогу.

Рішення ухвалене на засіданні ХХІІ сесії VIII скликання Харківської обласної ради 10.04.2024 року.

Відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету на виплату одноразової адресної грошової допомоги особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України підставою для розгляду питання щодо надання одноразової допомоги є особиста заява на ім’я голови (начальника) Харківської обласної державної (військової) адміністрації або голови Харківської обласної ради та засвідчені в установленому чинним законодавством порядку таких документів:

– копії паспорта громадянина України (усіх заповнених сторінок) заявника (при наданні копії ID-паспорта: копії лицьового та зворотного боку та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника);

– копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника або, якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган, копії сторінки паспорта, де є відмітка про наявність у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. У разі, якщо заявник має ID-паспорт, довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків не надається;

– виписки з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;

– довідки про відкриття поточного рахунку в Уповноваженому банку (Уповноваженими банками є банки, які відповідають вимогам, встановленим Порядком відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1231 (зі змінами), (далі – Уповноважений банк).

Заява та необхідний пакет документів подаються в паперовій чи, за технічної можливості, в електронній формі на офіційні адреси Харківської обласної державної (військової) адміністрації або Харківської обласної ради.

Зразок заяви додається.