Відділ обслуговування громадян №2 (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області інформує:

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2023 № 754 «Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань» затверджено Порядок використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань (далі – Порядок використання коштів) та Порядок здійснення у 2023 році разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань”.

Порядок використання коштів виокремлює чотири групи отримувачів разової грошової виплати до Дня Незалежності України (далі – грошова допомога):

  • особи, які отримують пенсію / щомісячне довічне грошове утримання – група 1;
  • військовослужбовці, поліцейські, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, служби судової охорони, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби, які проходять службу (крім пенсіонерів), — група 2;
  • особи, які перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, — група 3;
  • інші особи — група 4.

Наразі здійснюються організаційні заходи щодо забезпечення виплати грошової допомоги разом з пенсією / щомісячним довічним грошовим утриманням для отримувачів групи 1.

Іншим особам – група 4 (які не перебувають: на обліку в органах Пенсійного фонду України як отримувачі пенсії / щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці; на службі в силових міністерствах та відомствах; в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах) грошова допомога виплачується за їх зверненнями до територіальних органів Пенсійного фонду України (сервісних центрів) із заявою (за формою, що буде надана додатково).

До заяви додаються:

  • документ, що посвідчує особу, та документ (відомості) про місце проживання;
  • документ, що підтверджує відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України);
  • посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус, установлений відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”;
  • дані про номер поточного рахунку, відкритим на ім я отримувача грошової допомоги в уповноваженому банку.

Виплата грошової допомоги одержувачів групи 2 та 3 буде проводитись на підставі інформації щодо осіб (за категоріями), які мають право на отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності України і не перебувають на обліку в Пенсійному фонді України, за формою, що додається. Зазначена інформація має надходити до територіальних органів Пенсійного фонду України (сервісних центрів) від суб’єктів, передбачених пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2023 № 754.

Відділ обслуговування громадян №2 (сервісний центр) управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області