БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Новини

Водно-болотні угіддя – на користь людям і природі.

Водно-болотними угіддями вважаються природні комплекси боліт, заплавних лук і лісів, а також плавні та мілководні водойми чи їх ділянки глибиною до 6 метрів. Крім прісних територій, сюди відносять також солонкуваті та солоні, наприклад, морські акваторії, глибина яких під час відпливу також не перевищує 6 метрів.

На території Балаклійської територіальної громади знаходяться такі  водно-болотні угіддя:

  • заплава річки Сіверський Донець (від с.Мілова, с.Криничне до м.Балаклія, Ізюмський район);
  • заплава Сіверський Донець (від с.Байрак до с.Залиман, Ізюмського району);
  • заплава Сіверський Донець ( біля с.Петрівське Ізюмського району)
  • заплава р.Волоська Балаклійка (від с.Бригадирівка до с.Борщівка Ізюмського району);

Секретаріат Рамсарської конвенції визначив тему 2022 року як «Водно-болотні угіддя – на користь людям та природі!». Вона привертає увагу до важливості водно-болотних угідь для багатьох аспектів діяльності та здоров’я людини, а також ролі цих екосистем для збереження біорізноманіття. Відновлюючи та зберігаючи водно-болотні угіддя, ми застосовуємо природоорієнтовані рішення для накопичення води, адаптації до зміни клімату та вирішення багатьох соціально-економічних питань, пов’язаних з використанням природних ресурсів.

На сьогоднішній день водно-болотні угіддя займають близько 6% земної поверхні. Вони зникають втричі швидше, ніж ліси.            Види рослин та тварини, що залежать від них, перебувають під загрозою зникнення. Добробут людей, засоби існування та здоров’я планети – у небезпеці.

Водно-болотні угіддя забезпечують майже всі наші запаси прісної води. Нирки Землі, багаті мулом ґрунти та рослини відфільтровують шкідливі токсини, сільськогосподарські пестициди та промислові відходи, залишаючи безпечну для пиття воду.

Водно-болотні угіддя є природним захистом і допомагають у протидії зміні клімату та її наслідкам. Кожен гектар внутрішніх водно-болотних угідь поглинає до 14,2 млн літрів паводкової води, допомагаючи у зменшенні масштабів повеней, а також у стримуванні та послабленні посух. Прибережні водно-болотні угіддя поглинають і накопичують вуглець до 55 разів швидше, ніж тропічні дощові ліси. У межах торфовищ зберігається ~30% наземного вуглецю – у 2 рази більше, ніж у всіх лісах світу. Осушені торфовища та торфові пожежі спричиняють близько 4% глобальних антропогенних викидів парникових газів.

40% всіх видів рослин і тварин живуть або розмножуються в межах водно-болотних угідь. Величезна кількість поживних речовин, які переносять річки, струмки та вода, забезпечують підтримку трофічного ланцюга.  Це середовище існування для 30% відомих видів риб, а ще 200 нових прісноводних видів виявляють щороку.

Реалізація на практиці пріоритетів щодо поліпшення збереження водно-болотних угідь можлива лише за умови об’єднання зусиль усіх державних та недержавних установ та організацій, всього населення країни.  

З метою збереження цілісності та сприятливого екологічного стану водно-болотних угідь Балаклійська територіальна громада нагадує про необхідність суворого дотримання природоохоронного законодавства, врахування меж цих угідь та необхідності збереження екологічного стану при розгляді питань господарського використання та забудови суміжних територій Балаклійська територіальна громада закликає представників громадськості, шкільної, студентської молоді усвідомити необхідність збереження водно-болотних угідь,  приєднатись до акції та зробити свій внесок у збереження надзвичайно цінних для усіх людей водно-болотних угідь!

Річка Вовча –  притока  р.Крайня Балаклійка.