БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Інформація про виконання бюджету

Інформація про виконання бюджету Балаклійської міської територіальної громади станом 01.01.2022 року

Станом на 01.01.2022 року  до Балаклійського міського  бюджету надійшло доходів в сумі 537621,9 тис. гривень.

           До загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло доходів в сумі 340780,2 тис. грн. в т.ч.:

– Податок та збір на доходи фізичних осіб   – 152118,3 тис. грн.;

– Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 22,6 тис. грн.;

– Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  – 1064,5  тис. грн.;

– Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення  – 53,7 тис.грн;

 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу – 59790,9 тис.грн.;

– Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату – 385,1 тис. грн.;

– Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення – 2 030,8 тис. грн.;

– Акциз на пальне – 8089,1 тис.грн;

– Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 3 925,2 тис.грн.;

– Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 5 479,9 тис. грн.;

– Плата за землю – 61004,4 тис. грн.;

– Транспортний податок – 32,3 тис. грн.;

– Туристичний збір, сплачений юридичними особами – 50,8 тис. грн.;

– Єдиний податок – 43752,1 тис. грн.;

– Адміністративні штрафи та інші санкції – 365,4 тис. грн.;

– Плата за надання адміністративних послуг – 1 566,5  тис. грн.;

– Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 393,6 тис. грн.;

– Державне мито – 60,7 тис. грн.;

– Інші надходження  – 594,4 тис. грн.

Офіційних трансфертів   надійшло в сумі  165296,7 тис. грн., з них:

– з державного бюджету 133024,9 тис.грн, в т.ч.:  

 • освітня субвенція – 108405,2 тис. грн,
 • Базова дотація з державного бюджету  – 19548,6 тис .грн,
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 625,0 тис.грн,
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів» – 4446,1 тис.грн;

– з місцевого бюджету – 32271,8 тис. грн. в  т.ч.:

 • Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  – 3228,4 тис.грн;
 • Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 5426,0 тис.грн;
 • Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно- ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 914,8 тис.грн.
 • Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 484,7  тис. грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та її залишку, що утворився на початок 2021р. – 300,9 тис. грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1192,8 тис.грн;
 • Інші субвенції з місцевого бюджету  – 17556,1 тис. грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 3168,1 тис. грн.

До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 31545,0 тис. грн. в т.ч.:

 • Екологічний податок – 292,0 тис.грн;
 • Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням природоохоронного законодавства – 516,9 тис.грн;
 • Власні надходження бюджетних установ – 5 687,7 тис.грн
 • Кошти від продажу землі – 95,8 тис.грн
 • Офіційні трансферти –  24031,4 тис.грн
 • Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування – 921,2 тис.грн

Фінансування видатків загального фонду міського бюджету з урахуванням субвенцій проведено на суму432952,5 тис.грн.. З них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 292718,1 тис.грн.; продукти харчування – 8016,7 тис.грн.; оплата  комунальних послуг та енергоносіїв – 35525,7 тис.грн.; соціальні виплати населенню – 4206,8 тис.грн.

     Із загального обсягу видатків профінансовані витрати склали на:

  тис. грн.або % від загальної суми
освіту 253518,858,6
охорону здоров’я 23608,95,5
соціальний захист 24826,05,7
культуру 21635,55,0
фізичну культуру та спорт 96022,2
державне управління (апарат міської ради , виконавчий комітет та його структурні підрозділи, інші програми в галузі державного управління)48347,311,2
житлово-комунальне господарство22143,95,0
здійснення заходів із землеустрою49,50,0
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха5,00,0
інші заходи щодо соціально-економічного розвитку територій8449,42,0
Місцева пожежна охорона,  5849,21,4
Інші заходи громадського порядку та безпеки33,40,0
утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури10353,72,4
Обслуговування місцевого боргу176,00,0
Міжбюджетні трансферти іншим бюджетам4353,91,0  

            Фінансування видатків спеціального фонду міського бюджету з урахуванням субвенцій проведено на суму84071,1 тис.грн.

Видатки бюджету розвитку.

            За рахунок спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за 2021 рік, фінансування по  бюджету розвитку становить  78110,9 тис. грн.

Фінансування по бюджету розвитку у розрізі головних розпорядників склало:

Балаклійська міська рада – профінансовано 493,1 тис. грн., а саме:

 • Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 319,7 тис грн.

            Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів – 173,5 тис. грн.

Відділ освіти – профінансовано 15139,6 тис. грн., а саме:

 • Придбання обладнання і предметів довгострокового користування –  4312,9 тис. грн.

     Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів – 10826,7 тис. грн.

 Управління соціального захисту – профінансовано 6432,0 тис. грн., а саме:

 • Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 99,3 тис. грн.
 • Капітальні трансферти підприємствам та послуги – 6332,7 тис. грн

Служба у справах дітей – профінансовано 1002,3 тис. грн., а саме:

 • Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 87,5 тис. грн.
 • Капітальні трансферти населенню 914,8 тис. грн.

Відділ культури – профінансовано 2314,0  тис. грн., а саме:

     Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 287,1 тис. грн

     Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів – 883,8 тис. грн.

     Капітальні трансферти підприємствам та послуги – 1143,1 тис. грн.

Управління житлово-комунального господарства  профінансовано 46565,3 тис. грн., а саме:

 • Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 3569,2 тис. грн.
 • Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду –  9552,4  тис. грн.
 • Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів – 32981,8 тис. грн.
 • Капітальні трансферти підприємствам та послуги – 461,9 тис. грн.

Фінансове управління – профінансовано  6164,6 тис. грн., а саме:

 • Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 36,4 тис. грн. Перерахування капітальних трансфертів органам державного управління інших рівнів – 6128,2 тис. грн.

Начальник фінансового

управління міської ради                                                                      Лідія ГОЛОЛОБОВА

Алла ЖИДКІХ