Інформація про виконання бюджету Балаклійської міської територіальної громади станом 01.10.2021 року

Станом на 01.10.2021 року  до Балаклійського міського  бюджету надійшло доходів в сумі 348122,6 тис. гривень.

           До загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло доходів в сумі 220251,3 тис. грн. в т.ч.:

– Податок та збір на доходи фізичних осіб   – 104281,6 тис. грн.;

– Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 22,6 тис. грн.;

– Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  – 465,5  тис. грн.;

– Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення  – 41,2 тис.грн;

 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу – 25143,6 тис.грн.;

– Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату – 284,5 тис. грн.;

– Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення – 1113,0 тис. грн.;

– Акциз на пальне – 3905,3 тис.грн;

– Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2964,5 тис.грн.;

– Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 4947,7 тис. грн.;

– Плата за землю – 46830,6 тис. грн.;

– Транспортний податок – 16,3 тис. грн.;

– Туристичний збір, сплачений юридичними особами – 33,3 тис. грн.;

– Єдиний податок – 28460,2 тис. грн.;

– Адміністративні штрафи та інші санкції – 113,1 тис. грн.;

– Плата за надання адміністративних послуг – 1144,3  тис. грн.;

– Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 146,1 тис. грн.;

– Державне мито – 42,6 тис. грн.;

– Інші надходження  – 294,3 тис. грн.

Офіційних трансфертів   надійшло в сумі  115822,3 тис. грн., з них:

– з державного бюджету 96184,5 тис.грн, в т.ч.:  

 • освітня субвенція – 79758,4 тис. грн,
 • Базова дотація з державного бюджету  – 14661,9 тис .грн,
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 625,0 тис.грн,
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів» – 1139,2 тис.грн;

– з місцевого бюджету – 19637,8 тис. грн. в  т.ч.:

 • Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  – 1460,5 тис.грн;
 • Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 346,9  тис. грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та її залишку, що утворився на початок 2021р. – 178,6 тис. грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1232,8 тис.грн;
 • Інші субвенції з місцевого бюджету  – 13250,8 тис. грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 3168,2 тис. грн.

До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 12049,0 тис. грн. в т.ч.:

 • Екологічний податок – 227,4 тис.грн;
 • Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням природоохоронного законодавства – 276,9 тис.грн;
 • Власні надходження бюджетних установ – 3759,9 тис.грн
 • Офіційні трансферти – 7064,7 тис.грн
 • Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування – 624,3 тис.грн

Фінансування видатків загального фонду міського бюджету проведено на суму 299255,6 тис.грн.. З них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 218466,4 тис.грн.; продукти харчування – 5174,2 тис.грн.; оплата  комунальних послуг та енергоносіїв – 17478,5 тис.грн.; соціальні виплати населенню – 2782,8 тис.грн.

Начальник фінансового

управління міської ради                                                                      Лідія ГОЛОЛОБОВА

Алла ЖИДКІХ