БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Інформація про виконання бюджету

Інформація про виконання бюджету Балаклійської ТГ станом 01.03.2021 року

Інформація про виконання  бюджету Балаклійської ТГ

станом 01.03.2021  року

Станом на 01.03.2021 року  до Балаклійського міського  бюджету надійшло доходів в сумі 69656,0 тис. грн.

           До загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло доходів в сумі 47450,3 тис. грн. в т.ч.:

– Податок та збір на доходи фізичних осіб   – 19388,1 тис. грн.;

– Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 18,9 тис. грн.;

– Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  – 240,1  тис. грн.;

– Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу – 5001,5 тис. грн.;

– Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату – 63,4 тис. грн.;

– Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення – 321,9 тис. грн.;

– Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 642,4 тис.грн.;

– Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1302,1 тис. грн.;

– Плата за землю – 10227,7 тис. грн.;

– Транспортний податок – 9,8 тис. грн.;

– Туристичний збір, сплачений юридичними особами – 11,7 тис. грн.;

– Єдиний податок – 9882,5 тис. грн.;

– Адміністративні штрафи та інші санкції – 66, 0 тис. грн.;

– Плата за надання адміністративних послуг – 174,9  тис. грн.;

– Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 23,6 тис. грн.;

– Державне мито – 6,9 тис. грн.;

– Інші надходження  – 67,3 тис. грн.

Офіційних трансфертів   надійшло в сумі  22205,7 тис. грн., з них:

З Державного бюджету – 14667,0 тис. грн. В т.ч.:

– Освітня субвенція – 14667,0 тис. грн.;

З Місцевого бюджету – 4280,5 тис. грн. В т.ч.:

  • Базова дотація з місцевого бюджету  – 3258,2 тис .грн.;
  • Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 85,4  тис. грн.;
  • Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 27,2 тис. грн.;
  • Інші субвенції з місцевого бюджету  – 3810,7 тис. грн.;
  •  Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 357,2 тис. грн.;

Фінансування видатків міського бюджету проведено на суму 41048,8 тис.грн.. З них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 30393,8 тис.грн.; продукти харчування – 927,4 тис.грн.; оплата  комунальних послуг та енергоносіїв – 6416,7 тис.грн.; соціальні виплати населенню – 681,5 тис.грн.

Начальник фінансового

управління міської ради                                                                      Лідія ГОЛОЛОБОВА