Інформація про виконання бюджету Балаклійської ТГ станом 01.03.2021 року

Інформація про виконання  бюджету Балаклійської ТГ

станом 01.03.2021  року

Станом на 01.03.2021 року  до Балаклійського міського  бюджету надійшло доходів в сумі 69656,0 тис. грн.

           До загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло доходів в сумі 47450,3 тис. грн. в т.ч.:

– Податок та збір на доходи фізичних осіб   – 19388,1 тис. грн.;

– Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 18,9 тис. грн.;

– Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  – 240,1  тис. грн.;

– Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу – 5001,5 тис. грн.;

– Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату – 63,4 тис. грн.;

– Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення – 321,9 тис. грн.;

– Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 642,4 тис.грн.;

– Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1302,1 тис. грн.;

– Плата за землю – 10227,7 тис. грн.;

– Транспортний податок – 9,8 тис. грн.;

– Туристичний збір, сплачений юридичними особами – 11,7 тис. грн.;

– Єдиний податок – 9882,5 тис. грн.;

– Адміністративні штрафи та інші санкції – 66, 0 тис. грн.;

– Плата за надання адміністративних послуг – 174,9  тис. грн.;

– Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 23,6 тис. грн.;

– Державне мито – 6,9 тис. грн.;

– Інші надходження  – 67,3 тис. грн.

Офіційних трансфертів   надійшло в сумі  22205,7 тис. грн., з них:

З Державного бюджету – 14667,0 тис. грн. В т.ч.:

– Освітня субвенція – 14667,0 тис. грн.;

З Місцевого бюджету – 4280,5 тис. грн. В т.ч.:

  • Базова дотація з місцевого бюджету  – 3258,2 тис .грн.;
  • Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 85,4  тис. грн.;
  • Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 27,2 тис. грн.;
  • Інші субвенції з місцевого бюджету  – 3810,7 тис. грн.;
  •  Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 357,2 тис. грн.;

Фінансування видатків міського бюджету проведено на суму 41048,8 тис.грн.. З них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 30393,8 тис.грн.; продукти харчування – 927,4 тис.грн.; оплата  комунальних послуг та енергоносіїв – 6416,7 тис.грн.; соціальні виплати населенню – 681,5 тис.грн.

Начальник фінансового

управління міської ради                                                                      Лідія ГОЛОЛОБОВА