БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

Статут територіальної громади

С Т А Т У Т
територіальної громади м. Балаклія Балаклійського району
Харківської області

ПРЕАМБУЛА

Балаклійська міська рада з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей місцевого самоврядування в місті Балаклія, усвідомлюючи свою відповідальність за долю міста та його мешканців, збереження його досягнень і традицій; спираючись на історію міста; враховуючи досвід управління міським господарством, а також передовий досвід міського розвитку, прагнучи досягти кращих стандартів у життєдіяльності міста та забезпеченні жителів міста комунальними послугами; дбаючи про подальше забезпечення промислово-економічного, екологічного, освітнього та соціально-культурного розвитку міста, підвищення рівня життя та створення умов для задоволення соціально-культурних та економічних потреб жителів міста; усвідомлюючи, що місцеве самоврядування є найефективнішою формою управління територіальною громадою, що забезпечує підвищення добробуту її членів, вільний розвиток особистості, зростання політичної, соціально-економічної, просвітницької та моральної ролі міста в житті району, харківської області і України в цілому; керуючись Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України; після всебічного публічного обговорення ухвалює Статут територіальної громади м. Балаклія.
Цей Статут визначає основи життєдіяльності територіальної громади м. Балаклія, засади, форми та порядок здійснення нею місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ 1. Загальні положення

Стаття 1. Правова основа Статуту

1. Статут територіальної громади м. Балаклія, (далі – Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, прийнятим відповідно до Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , інших законів України та з урахуванням положень „Європейської хартії місцевого самоврядування”, ратифікованої Законом України від 15.07.97 р. № 452/97-ВР.

2. Статут діє на території міста та має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
3. У разі змін у законодавстві України стаття Статуту змінюються відповідно до них.
4. При вирішенні питань, не врегульованих даним Статутом територіальна громада, міська рада та її виконавчі органи керуються чинними законодавчими актами.
5. Статут відповідно до Законів України визначає:
межі та склад території міста;
вирішення питань місцевого значення, які знаходяться в веденні міста;
форми, порядок і гарантії безпосередньої участі населення міста в вирішенні питань місцевого значення;
структуру і порядок формування органів місцевого самоврядування міста;
5.5. назву та повноваження виборних і інших органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста;
5.6. термін повноважень депутатів, представницьких органів місцевого самоврядування, посадових осіб, інших органів місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування;
5.7. види, порядок прийняття і набуття чинності нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування;
5.8. основи і види відповідальності органів місцевого самоврядування і посадових осіб місцевого самоврядування;
5.9. порядок відзиву, вияву недовіри населенням або дострокового припинення повноважень виборних органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
5.10. статус та соціальні гарантії депутатів, членів інших виборних органів місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування, основи та порядок припинення їх повноважень;
5.11. гарантії прав посадових осіб місцевого самоврядування;
5.12. умови та порядок організації діяльності виконавчих органів міської ради;
5.13. економічну та фінансову основу реалізації місцевого самоврядування, порядок володіння, використання і розпорядження власністю;
5.14. порядок внесення змін та доповнень до Статуту;
5.15. стратегію та основні напрями розвитку міста.

Стаття 2. Місто Балаклія

1. Місто Балаклія є самостійною адміністративно-територіальною одиницею у складі Балаклійського району Харківської області та його адміністративним центром.
2. Виникнення міста пов’язано зі створенням укріплень так званої „засічної лінії” для захисту кордонів південної Слобожанщини, заселення якої почалося ще в ХІУ столітті. Заснував місто у 1663 році козачий отаман Яків Черніговець, отримавши на це дозвіл від Бєлгородського воєводи. Свою назву місто отримало від назви річки Буликлея, що татарською означало „рибна річка”. У 1938 році Балаклія отримала статус міста.
3. Місто Балаклія розташовано за 85 кілометрів у південно-східному напрямку від Харкова на берегах притоків Сіверського Дінця – Волоської Балаклійки, Середньої Балаклійки і Ляхівки. Сам Сіверський Дінець протікає біля південної околиці міста. Територія міської ради межує з лісовими масивами Балаклійського Держлісгоспу, а також сільгоспугіддями Вербівської, Борщівської, Пришибської, Вишнівської, Яковенківської, Морозівської, Червоногусарівської та Міловської сільських рад.
4. На час прийняття Статуту територія міста складає 2427.3 гектарів, населення – майже 32 тис. чоловік, Міській раді підпорядкована території 16266.5 га, в тому числі 4927.0 лісових площ, 5326.8 га ріллі, 1467.5 га пасовищ, 477.4 га – загальна площа річок і озер.

Стаття 3. Мешканці м. Балаклія

1. Мешканцями м. Балаклія є громадяни України, які зареєстровані і проживають на його території.
2. Постійним мешканцем м. Балаклія є громадянин, який постійно або переважно мешкає на території міста Балаклія.
3. Територіальна громада м. Балаклія гарантує права і свободи людини та громадянина згідно з принципами і нормами міжнародного права, відповідно до Конституції України та чинного законодавства.

Стаття 4. Офіційні символи

1. Територіальна громада м. Балаклія може мати власну символіку – герб, прапор. Зміст, опис і порядок офіційного використання символіки територіальної громади м. Балаклія визначаються окремим Положенням, яке затверджується міською радою.
2. Міський голова може мати власні символи і відзнаки, що затверджуються міською радою, передаються під час вступу на посаду міського голови.
3. Міська рада та її виконавчий комітет мають свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
4. На будинку, де працюють міський голова, міська рада та її виконавчий комітет встановлюється Державний Прапор України та (при наявності) прапор міста.

Стаття 5. Святкові дні та пам’ятні дати

1. Святкування Дня міста, видатних подій, державних та релігійних свят є основою подальшого розвитку злагоди, порозуміння та взаємопідтримки у суспільстві.
2. День міста відзначається щороку 23 серпня як загальноміське свято, яке супроводжується урочистостями, народними гуляннями, ярмарками, культурно-спортивними і іншими масовими заходами. День міста проводиться з метою виховання поваги до історії та духовності українського народу, любові до рідного міста, розвитку почуття патріотизму, надбання демократичних цінностей, відродження загальнонаціональних та місцевих традицій.
3. З метою збереження місцевих історичних традицій щорічно відзначається День визволення міста від німецько-фашистських загарбників – 06 лютого.
4. Міська рада щорічно під час затвердження бюджету міста встановлює перелік загальноміських свят та знаменних подій, визначає обсяги фінансування святкових заходів.

Стаття 6. Звання і відзнаки

1. Жителям міста, іншим громадянам України, іноземним громадянам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою міста та внесли вагомий вклад у соціально-економічний, спортивний, культурний розвиток міста, за рішенням міської ради може бути присвоєно звання „Почесний громадянин міста Балаклія”.
Підстави та порядок присвоєння звання, права, пільги і обов’язки осіб, відзначених званням „Почесний громадянин міста Балаклія”, визначаються Положенням, затвердженим рішенням міської ради.
2. Члени територіальної громади міста, підприємства, установи і організації міста, що досягли вагомих результатів у творчій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути відзначені Почесною грамотою виконавчого комітету міської ради.
Положення про Почесну грамоту виконавчого комітету затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.
3. Міська рада може заснувати інші відзнаки, перелік яких і порядок нагородження ними, а також статус нагороджених осіб, встановлюється окремими Положеннями, що затверджуються міською радою.
4. Клопотання про нагородження державними нагородами України та про присвоєння почесних звань України подаються Президентові України у встановленому порядку.
5. Члени територіальної громади міста, підприємства, установи і організації, що досягли вагомих успіхів у творчій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути відзначені Подякою міського голови та Вітальною адресою. Положення про Подяку міського голови та Вітальну адресу затверджуються розпорядженням міського голови.
6. Міський голова та міська рада можуть заснувати інші відзнаки, перелік яких і порядок нагородження ними, а також статус нагороджених осіб, встановлюється окремими положеннями, що затверджуються розпорядженнями міського голови чи рішеннями ради.
7. Виконавчий комітет міської ради після розгляду відповідних клопотань вносить у встановленому порядку до органів виконавчої влади подання про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України та про присвоєння почесних звань України.

Стаття 7. Територія міста

1. Територію міста складають усі земельні та водні ділянки в межах, які збігаються з існуючим адміністративно-територіальним устроєм району. Управління цією територією здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України та цього Статуту.
2. Територія міста є основою життя і діяльності територіальної громади і перебуває у віданні органів місцевого самоврядування при дотриманні прав власників землі та інших належних землекористувачів.
3. Територія міста є невід’ємною складовою частиною території України.
4. Віднесення земель міста до будь-яких категорій здійснюється міською радою відповідно до Генерального плану забудови і плану земельно-господарського устрою міста згідно з чинним законодавством.
5. Порядок і правила використання земель міста встановлюються міською радою відповідно до земельного, містобудівного, природоохоронного та іншого чинного законодавства.
6. Міська рада в інтересах населення міста може згідно з чинним законодавством встановлювати додаткові умови використання міських земель незалежно від форми їхньої власності і цільового призначення.

РОЗДІЛ II. Місцеве самоврядування в м. Балаклія

Стаття 8. Система місцевого самоврядування.

1. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою м. Балаклія у власних інтересах в межах прав, наданих їй Конституцією та законами України як безпосередньо, так і через міську раду та її виконавчі органи.
2. Систему місцевого самоврядування в м. Балаклія складають:
територіальна громада міста;
міська рада;
міський голова;
виконавчі органи міської ради;
органи самоорганізації населення.

Стаття 9. Гарантії здійснення місцевого самоврядування в м. Балаклія, діяльність його органів і посадових осіб

1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування м. Балаклія діють відповідно до повноважень, наданих їм Конституцією України, законами України та цим Статутом.
2. Органи і посадові особи державної влади на території м. Балаклія не мають права втручатися в законну діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законодавством.
3. Рішення органів державної влади, що призводять до додаткових видатків органів місцевого самоврядування міста, виконуються органами місцевого самоврядування в межах переданих їм фінансових ресурсів. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не були забезпечені відповідними ресурсами, компенсуються державою згідно з чинним законодавством.
4. Взаємовідносини органів і посадових осіб місцевого самоврядування міста з органами державної влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базується на засадах поєднання інтересів територіальної громади та держави, співробітництва, партнерства й взаємодопомоги, забезпечення виконання завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій державної влади.
5. Права органів місцевого самоврядування м. Балаклія захищаються судом.
6. Обмеження права територіальної громади на місцеве самоврядування можливе лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану згідно з законами України.

Стаття 10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста

1. Систему актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста складають:
Статут територіальної громади;
рішення міської ради;
розпорядження міського голови;
рішення виконавчого комітету міської ради;
акти інших виконавчих органів ради та їх посадових осіб
2. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста, прийняті згідно з чинним законодавством, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території м. Балаклія підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм їх власності, а також посадовими особами, громадянами і об’єднаннями громадян.
3. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста скасовуються згідно з чинним законодавством.
4. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста у випадку їхньої невідповідності Конституції або законам України, визнаються незаконними в судовому порядку.
5. Невиконання або неналежне виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста, виданих відповідно до чинного законодавства, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.

Стаття 11. Тлумачення актів органів місцевого самоврядування

1. Офіційне тлумачення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюють органи і посадові особи, що їх прийняли.
2. Офіційне тлумачення цього Статуту, рішень, прийнятих територіальною громадою на місцевому референдумі, здійснюється міською радою за поданням міського голови та звернення депутатів місцевої ради, загальних зборів громадян або за внесеною місцевою ініціативою.

Стаття 12. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету міста, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальною громадою про свою діяльність.
2. Територіальна громада в будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.
3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються чинним законодавством.
4. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм владних повноважень.
5. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами у разі:
5.1. Порушення ними Конституції або законів України;
5.2. обмеження прав і свобод членів територіальної громади;
5.3. не забезпечення здійснення або неналежне здійснення наданих їм Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” повноважень;
5.4. настання несприятливих правових наслідків через прийняті ними протиправні рішення.
6. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
7. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів бюджету міста, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.
8. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування вирішуються в судовому порядку.

РОЗДІЛ III. Територіальна громада м. Балаклія та форми реалізації права її членів на участь у місцевому самоврядуванні

Стаття 13. Територіальна громада м. Балаклії

1. Територіальна громада складається з жителів (громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, біженців), які мешкають у місті на законних підставах незалежно від місця народження і терміну проживання в м. Балаклії. Жителями (мешканцями) міста визнаються:
1.1. особи, які постійно проживають у місті;
1.2. особи, які проживають у місті тимчасово, прибули з інших місцевостей у відрядження, на навчання, відпочинок, на військову чи альтернативну службу (військовослужбовці та члени їх сімей), за умови їх офіційної реєстрації у відповідних органах. Члени територіальної громади – громадяни України, які досягли 18-річного віку і не визнані судом недієздатними, визнаються активними членами міської громади та мають усю повноту прав на участь у здійсненні міського самоврядування.
2. Територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень, які здійснюються нею як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.
3. Територіальна громада має права і обов’язки в межах наданих їх повноважень та виділених ресурсів вирішувати під свою повну відповідальність усі питання місцевого значення, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
4. Територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності.
5. Пріоритети розвитку територіальної громади щорічно визначаються міською радою під час затвердження бюджету міста.

Стаття 14. Форми та гарантії реалізації права членів територіальної громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

1. Члени територіальної громади здійснюють своє право на участь у місцевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування міста.
2. Формами участі членів територіальної громади в місцевому самоврядуванні є:
2.1. місцеві вибори;
2.2. місцевий референдум;
2.3. загальні збори громадян за місцем проживання;
2.4. місцеві ініціативи;
2.5. громадські слухання;
2.6. звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування міста;
2.7. участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування міста;
2.8. участь у діяльності громадських організацій, професійних і творчих спілок;
2.9. інші форми участі громадян у місцевому самоврядуванні міста.
3. Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні міста залежно від їх раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання в місті, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Стаття 15. Місцеві вибори

1. Місцеві вибори – це обрання депутатів міської ради та міського голови на основі гарантованого Конституцією України та Законом України „Про вибори депутатів Верховної ради Автономного Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” загального рівного, вільного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
2. Участь у місцевих виборах є особистою справою кожного члена територіальної громади. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у місцевих виборах.
3. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, яким на день проведення виборів виповнилося 18 років і які проживають на території міста.
4. Депутатом міської ради, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу і на день виборів досяг 18 років.
5. Депутатом Балаклійської міської ради, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.
6. Особи, які займають посади, що відповідно до закону є несумісними зі статусом депутата ради, міського голови, зобов’язані в разі їх обрання залишити посаду (припинити діяльність), яка є несумісною зі статусом депутата, міського голови, та в передбачених законом випадках припинити будь-яку підприємницьку діяльність.
7. Депутати Балаклійської міської ради та міський голова обираються терміном на 5 років.
8. Рішення про загальний склад (кількість депутатських мандатів) міської ради, що має обиратися, приймається міською радою поточного скликання не пізніше як за 90 днів до виборів,
9. Порядок призначення і проведення місцевих виборів встановлюється Законом України „Про вибори депутатів Верховної ради Автономного Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

Стаття 16. Місцевий референдум

. Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.
2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією України, законами України до відання місцевого самоврядування.
3. На місцевий референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.
4. Порядок призначення та проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, визначаються Законом України „Про всеукраїнський та місцеві референдуми”.
5. За рішенням міського референдуму можуть бути достроково припинені повноваження Балаклійської міської ради, міського голови відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
6. Порядок фінансування підготовки і проведення місцевих референдумів визначається міською радою.
7. Усі рішення, що стосуються місцевого референдуму, а також проекти рішень, які виносяться на місцевий референдум, підлягають оприлюдненню через засоби масової інформації, листівки, плакати тощо.

Стаття 17. Обов’язковість рішень, прийнятих територіальною громадою на місцевому референдумі

1. Рішення, прийняті територіальною громадою в межах наданих їм Конституцією та законами України прав щодо вирішення питань місцевого значення на місцевому референдумі, є обов’язковими для виконання всіма органами і посадовими особами місцевого самоврядування, громадянами, об’єднаннями громадян, а також підприємствами, установами і організаціями, які розташовані на території міста.
2. Виконання рішень, прийнятих територіальною громадою м. Балаклеї на місцевому референдумі, забезпечується міським головою.
3. Невиконання або неналежне виконання рішень, прийнятих територіальною громадою міста на місцевому референдумі, є підставою для притягнення до відповідальності в порядку та межах, визначених законами України.

Стаття 18. Загальні збори громадян за місцем проживання

1. Загальні збори громадян за місцем проживання – це збори громадян територіальної громади, які скликаються у разі необхідності і проводяться в межах міста або його окремих частин – будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів міста тощо.
2. До компетенції загальних зборів громадян належить:
2.1. розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, в межах Конституції України, внесення пропозицій відповідним органам і організаціям;
2.2. обговорення проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань міського значення;
2.3. внесення пропозицій з питань порядку денного сесії міської ради та засідання її виконавчого комітету;
2.4. заслуховування міського голови, посадових осіб місцевого самоврядування міста, звітів керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, порушення, в разі необхідності, перед міською радою питання про притягнення посадових осіб до відповідальності;
2.5. інформування населення про прийняті радою та її виконавчими органами рішення, хід їх виконання, про законі України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої і виконавчої влади з питань, що порушують інтереси територіальної громади;
2.6. утворення органів самоорганізації населення, затвердження відповідних положень, внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про дострокове припинення повноважень (розпуск) органів самоорганізації населення, а також про відставку окремих їх членів;
2.7. надання згоди на включення до складу комунальної власності об’єктів, які створені в результаті трудової участі громадян або придбані на їх добровільні внески, на продаж або безплатну передачу цих майнових об’єктів іншим суб’єктам власності;
2.8. внесення пропозицій тощо передачі або продажу у комунальну власність підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади;
2.9. розгляд питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким громадянам похилого віку, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям й іншим категоріям громадян; внесення відповідних пропозицій на розгляд міської ради та її органів;
2.10. внесення пропозицій щодо встановлення міською радою місцевих податків і зборів, оголошення місцевих добровільних позик;
2.11. розгляд питань про найменування, перейменування вулиць, провулків, площ, скверів, парків; внесення пропозицій з цих питань;
2.12. обговорення питань, пов’язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха; сприяння органам місцевого самоврядування, державним органам у проведенні робіт з ліквідації наслідків аварій; заслуховування інформацій виконавчих органів міської ради про екологічно небезпечні аварії та ситуації і стан навколишнього середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;
2.13. розгляд питань про внесення на розгляд міської ради пропозицій про проведення місцевого референдуму;
2.14. розгляд питань про утворення ініціативних груп всеукраїнського та місцевого референдумів;
2.15. обговорення інших питань, що порушують інтереси територіальної громади.
3. Загальні збори громадян мають право звертатися з пропозиціями до міської ради, міського голови, інших органів місцевого самоврядування, державних органів, керівників підприємств, організацій і установ, які зобов’язані розглянути ці пропозиції та інформувати в 15-денний термін про результати розгляду осіб або органи, за рішенням яких було скликано збори.
4. У роботі загальних зборів громадян беруть участь члени територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах та які проживають на відповідній території (будинок, вулиця, квартал, мікрорайон тощо).
У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь міський голова, народні депутати України, депутати обласної, районної та міської рад, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян, установ, організацій та підприємств, які зацікавлені у вирішенні питань, що розглядаються на зборах.
5. Загальні збори громадян за місцем проживання скликає міський голова за власною ініціативою, за ініціативою депутатів міської ради, за ініціативою не менш 1/3 загальної кількості громадян, які проживають на відповідній території. Суб’єкт ініціативи з проведення зборів за місцем проживання повідомленням сповіщає про них міського голову не пізніше як за 15 робочих днів до запропонованої дати проведення зборів. У повідомленні зазначаються вид, дані про ініціаторів, час, дата, порядок денний і місце проведення зборів, коло запрошених учасників. Неподання такого повідомлення та інформації є підставою для визнання їх міською радою не чинними, а рішення, ними ухвалені, такими, що не мають юридичних наслідків.
6. Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома громадян, що проживають на відповідній території, не пізніш як за сім днів до їх проведення із зазначенням часу їх скликання, місця проведення та переліку питань, які передбачається обговорити на зборах.
7. У випадках, коли об’єктивно неможливо провести загальні збори громадян, за рішенням міського голови можуть скликатися збори представників громадян за місцем проживання – будинків, вулиць, мікрорайонів тощо.
Представники громадян для участі в таких зборах обираються загальними зборами громадян, які проживають на території менших територіальних утворень. Норми представництва на зборах представників громадян встановлюються міським головою.
Порядок скликання, проведення, а також компетенція зборів представників громадян за місцем проживання визначаються такими ж, як і для загальних зборів громадян за місцем проживання.
8. Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності не менш 2/3 членів територіальної громади, які проживають на відповідній території і мають право голосу на місцевих виборах.
Збори представників громадян є правомочними за умови присутності на них не менш 2/3 обраних або призначених представників.
9. На загальних зборах громадян головує особа, що визначена міським головою або органом, який скликав загальні збори громадян. Для ведення протоколу загальних зборів обирається секретар загальних зборів.
10. Порядок денний загальних зборів громадян затверджується зборами громадян за поданням органу, що їх скликав.
11. Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів. До протоколу додається список учасників зборів із зазначенням місця їх проживання.
12. Загальні збори приймають рішення з розглянутих питань. Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритими або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території.
13. Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання відповідними органами самоорганізації населення та підлягають обов’язковому розгляду посадовими особами місцевого самоврядування, до компетенції яких відносяться порушені питання, у 15-денний термін. У випадку, якщо орган чи посадова особа місцевого самоврядування не вважають за можливе врахувати рішення загальних зборів громадян, вони повинні підготувати мотивовану заяву і передати її на розгляд міського голови, а також ініціативної групи. Рішення оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації.
14. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням загальних зборів громадян, здійснюються за рахунок бюджету міста або за рахунок добровільних внесків відповідних жителів міста. 

Стаття 19. Місцеві ініціативи

1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд міською радою будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.
2. З місцевою ініціативою можуть виступити ініціативні групи, сформовані з членів територіальної громади міста чисельністю не менш 20 осіб.
3. Місцева ініціатива вноситься не пізніше, ніж через 10 днів після прийняття рішення ініціативною групою до міської ради в письмовому вигляді. До чітко сформульованих пропозицій, зауважень додається протокол зборів ініціативної групи, підписаний головою та секретарем зборів.
4. Міська рада розглядає питання, внесені в порядку місцевої ініціативи на черговому пленарному засіданні ради з обов’язковою участю делегованих членів ініціативної групи.
5. Рішення, прийняті міською радою з питань, які внесені в порядку місцевої ініціативи, доводяться до відома територіальної громади не пізніше ніж через 15 днів після прийняття рішення.

Стаття 20. Громадські слухання.

1. Громадськими слуханнями є зустрічі членів територіальної громади з міським головою, депутатами міської ради, посадовими особами виконавчих органів міської ради, під час яких:
1.1. заслуховуються доповіді про роботу міського голови, міської ради, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб;
1.2. заслуховується інформація про вирішення окремих питань, які торкаються інтересів всіх членів територіальної громади або окремих їх частин;
1.3. порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування;
1.4. обговорюються та вносяться пропозиції до проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.
2. У громадських слуханнях на добровільних засадах беруть участь усі члени територіальної громади.
3. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.
4. Громадські слухання скликаються міським головою за власною ініціативою, за ініціативою міської ради або її постійних комісій, органів самоорганізації населення, членів територіальної громади у кількості не менш ніж 100 осіб.
5. На громадські слухання можуть запрошуватись посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати міської ради, керівники органів самоорганізації населення, представники місцевих осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питаннями, що обговорюються, склад запрошених на громадські слухання осіб визначається суб’єктом ініціативи.
6. Міський голова визначає місце та час проведення громадських слухань, але не пізніше 20 днів з дати надходження повідомлення від суб’єкта ініціативи. Виконавчий комітет міської ради забезпечує організацію громадських слухань та доведення до членів територіальної громади не пізніше, ніж за 10 днів інформації про місце і час їх проведення.
7. На громадських слуханнях головує представник від суб’єкта ініціативи, який вніс пропозиції щодо проведення громадських слухань. Для ведення протоколу громадських слухань обирається секретар громадських слухань. На громадських слуханнях ведеться протокол, який відписується головуючим та секретарем громадських слухань. Протокол передається міському голові.
8. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду відповідними органами місцевого самоврядування. Результати їх розгляду міський голова або визначена ним особа доводить до відома територіальної громади не пізніше, ніж у 20-денний термін з дня розгляду.
9. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадських слухань, здійснюються за рахунок міського бюджету.

Стаття 21. Звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

1. Члени територіальної громади міста мають право особисто звертатися до органів і посадових осіб місцевого самоврядування із зауваженнями, скаргами, пропозиціями з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, а також із заявами або клопотаннями щодо реалізації своїх законних прав та інтересів і скаргами про їх порушення в межах повноважень, визначених законодавством для органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
2. Органи і посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані приймати до розгляду заяви громадян і відповідати на них згідно з Законом України „Про звернення громадян”.
3. Звернення може бути індивідуальним, якщо подане окремим громадянином, або колективним, якщо подане групою громадян.
4. Індивідуальне звернення може бути усним, викладеним громадянином на особистому прийомі, або письмовим, яке надсилається поштою або передається (реєструється) в установленому порядку до відповідного органу чи посадової особи місцевого самоврядування міста.
5. Колективні звернення, підписані більш як 30 жителями міста, розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування, до яких вони надійшли, невідкладно.
Метою звернень членів територіальної громади можуть бути:
5.1. внесення конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих міських територій;
5.2. аналіз роботи міського голови, міської ради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних з соціально-економічним та культурним розвитком міста чи окремих міських територій, станом довкілля, громадської безпеки, охороною громадського порядку, з інших питань, віднесених чинним законодавством України до відання місцевого самоврядування;
5.3. порушення питань про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;
5.4. порушення питання про недовіру посадовій особі органу місцевого самоврядування, тощо.

Стаття 22. Участь в роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

1. Члени територіальної громади можуть бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради.
2. Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.
3. Члени територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах, можуть бути обраними депутатами міської ради або міським головою.
4. Члени територіальної громади, які мають право голосу на місцевих виборах, можуть бути обраними посадовими особами органів самоорганізації населення.

Стаття 23. Інші форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування

1. Перелік форм участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статусом, не є вичерпним.
2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування.
3. Можуть бути використані, зокрема, такі форми участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування:
3.1. участь на громадських засадах у роботі комісій, які утворюються при органах місцевого самоврядування, перелік та положення про які визначаються рішеннями міської ради або виконавчого комітету;
3.2. участь у роботі консультативно-дорадчих рад, які утворюються при міській раді, міському голові, виконавчому комітеті, з метою вивчення і організації забезпечення потреб членів територіальної громади міста різними формами соціальної допомоги, залучення їх до здійснення місцевого самоврядування міста. Положення про кожну таку раду розробляється окремо і затверджується відповідними рішеннями Балаклійської міської ради;
3.3. участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень органів місцевого самоврядування міста з питань, які мають суттєве значення для членів територіальної громади, визначають напрямки соціально-економічного та культурного розвитку міста;
3.4. виконання громадських робіт з благоустрою міста, надання послуг соціально незахищеним жителям міста;
3.5. надання матеріальної і фінансової допомоги місцевому самоврядуванню у формі добровільних пожертвувань, що зараховуються на відповідні рахунки Балаклійської міської ради.

Стаття 24. Масові заходи жителів міста

1. Жителі м. Балаклії відповідно до Конституції України мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи, демонстрації та інші масові заходи.
2. Питання проведення масових заходів на території міста визначається виконавчим комітетом міської ради відповідно до чинного законодавства.

Стаття 25. Соціально-політичні конфлікти і шляхи їх подолання

1. Міська рада та її виконавчі органи дотримуються в своїй діяльності принципів громадянського миру та злагоди між членами територіальної громади, захисту прав, поваги гідності й інтересів різноманітних соціальних і релігійних груп громадян.
2. У разі виникнення конфлікту передбачається погоджувальна процедура, порядок проведення якої затверджується міською радою.
3. У передбачених законодавством випадках конфлікти вирішуються в судовому порядку.

Стаття 26. Право членів територіальної громади на інформацію. Оприлюднення рішень міської ради та її виконавчих органів

1. Члени територіальної громади мають право на одержання достовірної, об’єктивної і повної інформації з питань роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
2. Оприлюднення рішень міської ради та її виконавчого комітету відбувається шляхом їх опублікування в районній газеті „Вісті Балаклійщини”, видання в необхідних випадках листівок, плакатів тощо не пізніше 10 днів з часу їх прийняття.
3. Члени територіальної громади мають право ознайомитись з будь-яким рішенням міської ради та її виконавчого комітету крім тих, які становлять державну або комерційну таємницю.

Стаття 27. Право на охорону здоров’я і медичну допомогу

1. Кожен член територіальної громади дає право на охорону здоров’я та медичну допомогу. Охорона здоров’я мешканців міста забезпечується фінансуванням з міського бюджету соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.
2. Міська рада сприяє розвиткові приватної медицини, зміцненню матеріально-технічної бази державних лікувальних установ, створенню на добровільних засадах громадських організацій (лікарняних кас), основною метою яких є додаткове фінансування різних форм медичної допомоги, що надається їхнім членам.

Стаття 28. Право на чисте повітря

1. Члени територіальної громади мають право дихати чистим повітрям.
2. На території міста забороняється куріння на робочих місцях, в службових приміщеннях органів державної влади та міського самоврядування, в усіх навчальних, лікувально-профілактичних закладах, у закладах культури, фізкультури і спорту, у громадському транспорті, у місцях загального користування (у під’їздах, ліфтових кабінах, на сходових майданчиках багатоквартирних будинків тощо). У місцях проведення масових заходів (на стадіоні, спортивних майданчиках та в інших спортивних спорудах, клубах тощо) куріння можливе тільки у спеціально відведених і обладнаних для цього місцях. Забороняється продаж тютюнових виробів особам віком до 18 років.
3. На території міста забороняється спалювати сміття, сухе листя, підпалювати суху траву.
4. З метою забезпечення чистоти повітря в місті міська влада розробляє і здійснює заходи щодо:
4.1. зниження викидів, знешкодження шкідливих речовин і зменшення фізичного впливу під час експлуатації та ремонту транспортних та інших пересувних засобів і установок;
4.2. раціонального планування та забудови території міста з дотриманням нормативно визначеної відстані до транспортних шляхів;
4.3. обмеження в’їзду автомобільного транспорту та інших транспортних засобів і установок у лікувально-оздоровчі, природно-заповідні зони та місця масового відпочинку;
4.4. поліпшення утримання транспортних шляхів і вуличного покриття;
5. За забруднення атмосферного повітря громадянами та юридичними особами настає, відповідно до чинного законодавства адміністративна, цивільна та кримінальна відповідальність.


РОЗДІЛ IV. Балаклійський міський голова та інші посадові особи місцевого самоврядування


Стаття 29. Статус міського голови

1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Балаклії та здійснює свої повноваження на постійній основі.
2. Міський голова головує на засіданнях міської ради, очолює її виконавчий комітет та організує його роботу.
3. Міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста, відповідальним перед міською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом міської ради повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним органам виконавчої влади.
4. Посада міського голови має таку назву: „Балаклійський міський голова”.

Стаття 30. Обрання і вступ на посаду міського голови

1. Міський голова обирається членами територіальної громади, які мають право голосу, шляхом загального, рівного, прямого, вільного і таємного голосування терміном на 5 років відповідно до Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.
2. Новообраний міський голова складає Присягу посадової особи місцевого самоврядування на сесії міської ради.

Стаття 31. Повноваження міського голови

1. Міський голова представляє територіальну громаду з усіх питань її діяльності.
2.Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої особи, обраної відповідно до закону, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
3. Міський голова здійснює такі повноваження:
3.1. Забезпечує здійснення повноважень органів виконавчої влади на території міста, наданих їм законами України;
3.2. забезпечує додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Харківської обласної та Балаклійської районної державних адміністрацій;
3.3. організовує роботу міської ради та її виконавчого комітету;
3.4. підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;
3.5. вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради;
3.6. вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;
3.7. вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету;
3.8. здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчого комітету;
3.9. скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях міської ради;
3.10. забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання;
3.11. оприлюднює затверджені міською радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;
3.12. призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів міської ради у відповідності з діючим законодавством;
3.13. призначає на посади та звільняє з посад керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;
3.14. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
3.15. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради та її виконавчих органів;
3.16. є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою;
3.17. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження міської ради та її органів;
3.18. укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори, відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження міської ради;
3.19. веде особистий прийом громадян;
3.20. забезпечує на території міста дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
3.21. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим Статутом та законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів;
3.22. видає розпорядження у межах своїх повноважень.
4. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

Стаття 32. Секретар міської ради

1. За пропозицією міського голови міська рада обирає секретаря міської ради.
2. Секретар міської ради обирається з числа депутатів міської ради та працює в раді на постійній основі.
3. Секретар міської ради:
3.1. скликає сесії у випадках, передбачених законодавством;
3.2. повідомляє депутатам і доводить до відома членів територіальної громади інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається розглянути на її засіданні;
3.3. веде засідання міської ради та записує її рішення у випадках, передбачених законодавством;
3.4. організовує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на її розгляд;
3.5. забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;
3.6. за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
3.7. сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;
3.8. за дорученням міської ради відповідно до законодавства організовує заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
3.9.забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційного тексту цього Статуту й інших офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста;
3.10. вирішує, за дорученням міського голови або міської ради, інші питання, пов”язані з діяльністю міської ради та її органів;
4. У разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень, повноваження міського голови здійснює секретар ради. Секретар ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного міського голови відповідно до закону.

Стаття 33. Заступники міського голови

Заступники міського голови затверджуються міською радою за поданням міського голови.
2. Розподіл службових обов’язків між заступниками міського голови визначається розпорядженням міського голови.

РОЗДІЛ V. Балаклійська міська рада

Стаття 34. Загальне визначення

1. Міська рада представляє територіальну громаду міста Балаклія та здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування.

Стаття 35. Депутати Балаклійської міської ради.

1. Депутати Балаклійської міської ради. обираються членами територіальної громади з правом голосу шляхом загальних, прямих, вільних, рівних та таємних виборів терміном на п’ять років відповідно до Закону України „Про вибори депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” на пропорційній основі за партійними списками.
2. Загальний склад міської ради встановлюється в межах, що визначені законодавством, рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради.
3. Перед відкриттям першої сесії новообраної ради депутати приносять перед міською радою таку присягу:
„Присягаю при здійсненні наданих мені повноважень дотримуватись Конституції і законів України, шанувати, охороняти і відстоювати права та законні інтереси жителів міста Балаклія. Зобов’язуюсь ніколи не ставити особисті інтереси вище громадських, діяти винятково в інтересах територіальної громади міста Балаклія, сприяти соціально-економічному і культурному розвитку рідного міста”.
Присягу зачитує старший за віком депутат, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.
Цю присягу складають і депутати, які прийшли на роботу в раду внаслідок ротації.
4. Депутати міської ради працюють на громадських засадах. На час сесій, засідань постійних комісій міської ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок бюджету міста.
5. Депутати міської ради виконують свої депутатські обов’язки відповідно до законів України та цього Статуту, а також керуючись власними переконаннями щодо необхідності своєї діяльності на благо територіальної громади.
6. Депутати міської ради зобов’язані брати участь у роботі сесії міської ради, засідань постійних та інших комісій міської ради, до складу яких їх обрано.

Стаття 36. Компетенція міської ради

1. Міська рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами до її відання.
2. До компетенції міської ради належать питання:
2.1. затвердження регламенту ради;
2.2. утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісії;
2.3. утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;
2.4. обрання за пропозицією міського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;
2.5. затвердження за поданням міського голови заступників міського голови;
2.6. затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;
2.7. затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;
2.8. заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради;
2.9. заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;
2.10. заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;
2.11. розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
2.12. прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;
2.13. скасування актів виконавчих органів міської ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської ради, прийнятим у межах її повноважень;
2.14. прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”;
2.15. визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
2.16. прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
2.17. прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваження органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
2.18. прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;
2.19. затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
2.20. затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання бюджету;
2.21. встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;
2.22. утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;
2.23. прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;
2.24. прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел їх отримання, а також щодо передачі коштів з місцевого бюджету;
2.25. прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
2.26. встановлення для підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громаді, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету після сплати передбачених законодавством податків;
2.27. прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання у встановленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого в процесі приватизації, договір про купівлю-продаж якого розірвано у встановленому порядку або визнано недійсним, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;
2.28. прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;
2.29. створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими об’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ і організацій, визначення повноважень цих органів (служб);
2.30. вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
2.31. вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
2.32. затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади;
2.33. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;
2.34. прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, такими, що є пам’ятками природи, історії або культури, і охороняються законом;
2.35. заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на території міста, порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посад керівників цих органів у разі визнання їх діяльності незадовільною;
2.36. прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених чинним законодавством;
2.37. затвердження у встановленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови міста, правил забудови та іншої містобудівної документації;
2.38. затвердження договорів, укладених міським головою від імені міської ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;
2.39. встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою міста, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, дотримання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
2.40. прийняття визначених законом рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
2.41. прийняття рішень про надання дозволу на створення органів самоорганізації населення;
2.42. затвердження Статуту територіальної громади м. Балаклії, змін та доповнень до нього;
2.43. затвердження, відповідно до закону, Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади м. Балаклія;
2.44. вирішення, відповідно до закону, питання про мову (мови), якою користуються в своїй роботі рада, її виконавчі органи та яка використовується в офіційних оголошеннях;
2.45. надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності.

Стаття 37. Скликання сесій міської ради

1. Перша сесія міської ради збирається на своє пленарне засідання не пізніше як через місяць після виборів. ЇЇ відкриває та веде голова територіальної виборчої комісії. Він інформує про обраних депутатів ради та міського голову.
2. Сесії міської ради скликаються відповідно до регламенту міської ради.
3. Рішення про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії.

Стаття 38. Порядок денний та гласність засідань міської ради

1. Питання на розгляд сесії вносяться, як правило, виходячи з перспективного плану роботи ради, міським головою, постійними комісіями ради, виконавчим комітетом, депутатами міської ради, а також за рішеннями місцевого референдуму, депутатських фракцій і груп. Через перелічених суб’єктів також можуть вносити питання та пропозиції органи самоорганізації населення, трудові колективи, об’єднання громадян. Порядок денний затверджується радою простою більшістю від присутніх депутатів. Сесія є правомочною, якщо в її роботі приймає участь більше половини депутатів від загального складу ради.
2. Засідання ради є відкритими і діють гласно за винятками, встановленими Регламентом та діючим законодавством. Гласність роботи ради забезпечується шляхом публікації звіту в газеті „Вісті Балаклійщини”, запрошенням на її засідання виборців, представників органів самоорганізації населення, трудових колективів, об’єднань громадян, державних органів, органів місцевого самоврядування та представників засобів масової інформації.
За рішенням ради, у випадках, пов’язаних з державною таємницею, більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості, можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань. На закритому засіданні ради мають право бути присутніми члени виконавчого комітету, інші особи, присутність яких визначена міським головою чи постійними комісіями, необхідні для розгляду відповідного питання.

Стаття 39. Регламент міської ради

1. Регламент міської ради, положення про постійні комісії міської ради затверджуються на другій сесії новообраної міської ради.
2. Зміни та доповнення до Регламенту затверджуються рішеннями міської ради виключно на її пленарних засіданнях.

 Стаття 40. Комісії міської ради

1. З метою підготовки рішень міської ради, виконавчого комітету, контролю за їх виконанням з числа депутатів обираються постійні комісії міської ради та тимчасові контрольні комісії.
2. Діяльність постійних та тимчасових контрольних комісій регламентується Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується міською радою.
3. Постійні комісії за дорученням міської ради, міського голови, секретаря ради або з власної ініціативи попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують повідомлення про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.
Постійні комісії за дорученням або з власної ініціативи вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді і виконавчому комітетові органів, підприємств, організацій і установ комунальної власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в разі необхідності – на розгляд міської ради.
Постійні комісії з питань, які належать до їх компетенції, мають право отримати від керівників органів, підприємств, установ і організацій, визначених у цій статті необхідні матеріали і документи. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.
Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений термін.

Стаття 41. Депутатські групи та фракції міської ради

1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати можуть об’єднуватись у депутатські групи за єдністю території їх умовних виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
2. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу.
3. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів і реєструється міською радою.
4. Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше п’яти депутатів. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.
5. Депутатські групи та фракції мають право:
5.1. на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
5.2. попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
5.3. на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного;
5.4. об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;
5.5. здійснювати інші права, передбачені законами України.
6. Депутат міської ради може бути членом тільки однієї депутатської фракції.
7. Секретар міської ради інформує міську раду та членів територіальної громади про створення депутатських груп, фракцій та їх склад. Інформація заноситься до протоколу відповідної сесії міської ради.

РОЗДІЛ VI. Виконавчий комітет та інші виконавчі органи міської ради

Стаття 42. Формування та склад виконавчого комітету міської ради

1. Виконавчий комітет міської ради (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом міської ради, який утворюється міською радою на строк її повноважень.
2. Після закінчення повноважень міської ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
3. Виконавчий комітет міської ради очолює міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх службових обов’язків, роботу виконавчого комітету організовує перший заступник міського голови.
4. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією міського голови.

Стаття 43. Повноваження виконавчого комітету

1. Виконавчий комітет може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів міської ради.
2. Виконавчий комітет:
2.1. попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;
2.2. координує діяльність інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
2.3. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому інших виконавчих органів міської ради, а також їх посадових осіб.
3. Виконавчий комітет підзвітний і підконтрольний міській раді, а з питань здійснення ним делегованих повноважень – також відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 44. Організація роботи виконавчого комітету.

1. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.
2. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць.
3. Рішення виконавчого комітету, прийняті в межах його компетенції, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території м. Балаклія підприємствами й установами незалежно від їх організаційно-правових форм, а також органами самоорганізації населення і громадянами.

Стаття 45. Управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради

1. Міська рада в межах затверджених нею структури і штатів може створювати управління, відділи та інші виконавчі органи.
2. Управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради є підзвітними і підконтрольними міській раді та підпорядкованими її виконавчому комітету та міському голові.
3. Посадові особи місцевого самоврядування виконавчих органів міської ради призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно до вимог Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” і цього Статуту.
4. Положення про управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради затверджуються міською радою.


РОЗДІЛ VII. Органи самоорганізації населення

Стаття 46. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення

1. Органи самоорганізації населення – це представницькі органи, що створюються частиною жителів, які проживають на відповідній території у межах міста.
На території міста Балаклії можуть створюватися такі органи самоорганізації населення:
вуличні комітети;
квартальні комітети;
комітети мікрорайону;
будинкові комітети
2. Органи самоорганізації населення утворюються за ініціативою жителів міста з дозволу міської ради, що наділяє їх частиною повноважень, а також фінансів і майна.
3. Питання про створення органу самоорганізації обговорюється і вирішується жителями будинку, вулиці, кварталу й інших територіальних утворень на загальних зборах. Порядок проведення загальних зборів визначається цим Статутом та чинним законодавством України.
4. Для участи в роботі загальних зборів можуть запрошуватись депутати ради.
5. На зборах обговорюються і вирішуються питання про необхідність створення органу самоорганізації населення, а також про підготовку проекту його статуту.
6. Рішення громадських зборів про необхідність створення органу самоорганізації населення і проект його Статуту направляються міському голові для включення до порядку денного сесії міської ради із зазначенням мети створення органу самоорганізації населення, обґрунтуванням необхідності його створення і питань, вирішення яких могло б бути віднесене до відання даного органу.
7. Питання про дозвіл створення органу самоорганізації населення вноситься на пленарне засідання сесії міської ради, куди запрошується представник відповідного територіального об’єднання, що обґрунтовує необхідність створення органу самоорганізації населення.
8. За результатами обговорення даного питання міська рада дозволяє або не дозволяє створення відповідного органу самоорганізації населення, про що приймає рішення.
9. Після одержання дозволу загальні збори громадян, що прийняли рішення про необхідність створення органу самоорганізації населення, обирають орган самоорганізації населення, затверджують Статут і приймають рішення про його реєстрацію у виконавчому комітеті міської ради. З моменту реєстрації Статуту орган самоорганізації населення набуває статус юридичної особи.
10. Міська рада може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, передавати їм кошти, а також матеріально-технічні й інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень.
11. Органи самоорганізації населення підконтрольні, підзвітні та відповідальні перед міською радою в межах реалізації делегованих їм повноважень і використання переданих матеріальних і фінансових коштів.
12. У випадку невиконання або неналежного виконання органами самоорганізації населення делегованих їм повноважень міська рада вправі прийняти рішення про скасування делегування повноважень, вилучення з їх відання окремих питань, із відповідним зменшенням обсягів фінансування.
13. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення визначається Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” , Законом України „Про органи самоорганізації населення”, іншими законами України та рішеннями Балаклійської міської ради.

РОЗДІЛ VIII. Стратегія та основні напрями розвитку міста

Стаття 47. Стратегія сталого розвитку міста

1. Стратегія та основні напрями розвитку міста базуються на концепції сталого розвитку всіх сфер соціально-економічного, політичного та культурного життя міста.
2. Сталий розвиток ґрунтується на принципах:
2.1. вирівнювання якості та стандартів життя жителів усіх територій міста;
2.2. стабілізації і поліпшення економічної, соціальної, екологічної ситуації на території міста;
2.3. оперативного реагування на виникнення елементів соціальної кризи;
2.4. забезпечення участі міської територіальної громади у процесах регіонального та державного планування;
2.5. поступового пристосування до ринкових умов системи міського комунального господарства, реформування його структури та запровадження сучасних механізмів управління та розвитку об’єктів комунальної власності;
2.6. застосування нових підходів формування системи соціального захисту жителів міста;
2.7. розробки перспективних планів розвитку міста;
2.8. встановлення тісних ділових та культурних стосунків з іншими територіальними громадами, зарубіжними муніципальними утвореннями, використання досвіду партнерів та здійснення спільних проектів.
3. Сталий розвиток міста забезпечується шляхом розробки програм стратегічного розвитку міста, а також щорічних планів соціально-економічного розвитку міста.
4. Міська рада кожного скликання не пізніше, ніж на третій сесії, приймає програму розвитку міста на період скликання міської ради.
5. Виконавчі органи міської ради у своїй діяльності реалізують основні напрямки програм та планів соціально-економічного розвитку міста.

Стаття 48. Кадрове забезпечення сталого розвитку міста

1. Кадрова політики є пріоритетним напрямом діяльності міського голови, міської ради та її виконавчих органів і будується на принципах професіоналізму, відкритості, демократії, порядності, державного та міського патріотизму.
2. Основними формами кадрової політики є конкурси, залучення фахівців за контрактами, підвищення кваліфікації та професійне навчання. Перелік посад з призначенням за конкурсом, а також порядок його проведення визначаються міською радою.
3. Кадрова політики поширюється на посадових осіб місцевого самоврядування, керівників підприємств комунальної власності.

Стаття 49. Міське планування

1. Завдання міського планування полягає в ефективній координації процесів землекористування, приватного і громадського будівництва та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, у відповідності з діючим генеральним планом міста та затвердженими правилами забудови м. Балаклії.
2. Органи місцевого самоврядування визначають порядок використання земельних ділянок під забудову та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, в процесі складання та затвердження планів землекористування.
3. Органи місцевого самоврядування контролюють процеси будівництва та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, та виконання власних планів перспективного розвитку через використання наданого законом права щодо надання дозволів та координації діяльності суб’єктів будівництва на території міста.
4. Міська рада має надане законом право стосовно відведення землі, що належить територіальній громаді, а також право щодо визначення особливих умов використання у разі забудови важливих для життєдіяльності територіальної громади земельних ділянок.
5. З метою розвитку окремих територій міста міська рада може прийняти рішення щодо використання капіталовкладень на будівництво інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, а також стимулювання залучення приватних коштів.
6. Міська рада визначає форми кооперації між територіальною громадою та приватними інвесторами, що дозволяють більш ефективно вирішувати реалізацію елементів міського планування.
7. Планування території для забудови та іншого використання земель, наданих для містобудівних потреб, здійснюється в два етапи:
7.1. розробка містобудівної документації і складання планів земельно-господарського устрою;
7.2. розробка проектів будівництва і складання проектів ведення земельних ділянок;
8. Містобудівна документація і плани земельно-господарського устрою, правила забудови міста, затверджені у встановленому порядку, є актами нормативно-правового характеру, що є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами планування (органами державної влади та місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами) на території міста.
9. Органи місцевого самоврядування можуть залучати до розробки містобудівної документації представників громад кості, виносити це питання на громадське обговорення та загальні збори. Проект містобудівної документації оприлюднюється в вноситься на затвердження лише після обговорення пропозицій та зауважень, що надійшли до органів місцевого самоврядування.

Стаття 50. Економічний розвиток міста

1. Економічний розвиток міста спрямований на укріплення та зростання промислової інфраструктури міста, розширення і підвищення якості товарів та послуг, активізацію участі жителів у фінансово-господарській діяльності в місті.
2. Участь жителів міста в економічному розвитку міста полягає в можливості:
2.1. вносити пропозиції під час підготовки проектів планів і програм соціально-економічного розвитку міста та бюджету;
2.2. надавати необхідні зведення про проекти своїх планів і заходів, що мають екологічні, демографічні й інші наслідки, що зачипають інтереси населення міста;
2.3. сприяти органам державної статистики, надавати їм і одержувати від них необхідні статистичні дані;
2.4. брати участь у приватизації муніципального майна, одержувати інформацію щодо списків підприємств і організацій, умов приватизації;
2.5. вносити пропозиції з контролю за правильністю цін, тарифів, націнок, знижок, які визначаються у межах повноважень місцевого самоврядування;
2.6. мати право на ознайомлення з генеральним планом міста і проектами планування і забудови міста, право на оренду земельних ділянок у межах міської зони, а також з інших земель, переданих у ведення міста, за винятком випадків, передбачених законодавством;
2.7. мати право на ознайомлення з земельним кадастром;
2.8. вносити пропозиції щодо вдосконалення торгівельного і побутового обслуговування населення та підвищення ефективності роботи підприємств сфери обслуговування;
2.9. вносити пропозиції з удосконалення роботи міських комунальних служб, утримання в належному стані місць поховань;
2.10, мати право експлуатації житлового фонду, об’єктів комунального господарства, торгівлі, громадського харчування і побутового, комунального обслуговування, водо-, газо-, енерго- постачання.
3. Міська рада щорічно до прийняття бюджету на наступний рік визначає основні напрями сприяння зростанню промислового виробництва, розвитку транспорту і будівництва, зв’язку та паливно-енергетичного комплексу.
4. Органи місцевого самоврядування всебічно сприяють нарощуванню обсягів виробництва продукції місцевих товаровиробників, створенню нових робочих місць.

Стаття 51. Основні засади регуляторної діяльності міської ради та її виконавчих органів

1. Регуляторна діяльність, тобто діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
2. Регуляторна діяльність органів самоврядування міста базується на принципах доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності та прозорості. З цією метою розробники проектів кожного регуляторного акта готують аналіз регуляторного впливу та забезпечують його оприлюднення разом з проектом регуляторного акта у районній газеті „Вісті Балаклійщини” або у інший спосіб, передбачений законодавством.
3. Органи місцевого самоврядування разом з розробниками проекту регуляторного акта забезпечують його широке роз’яснення і обговорення серед жителів міста на загальних зборах, громадських слуханнях тощо. Зауваження і пропозиції, висловлені під час обговорення, узагальнюються і використовуються при підготовці остаточного варіанту проекту рішення щодо прийняття регуляторного акта.
4. Проекти регуляторних актів обговорюються і приймаються міською радою на пленарних засіданнях. Попередній розгляд проектів регуляторних актів здійснюється на засіданнях відповідних постійних комісій. Рішення з цього приводу приймаються у відповідності до вимог Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламенту міської ради.
5. Регуляторні акти, прийняті міською радою, оприлюднюються у районній газеті „Вісті Балаклійщини” не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття і підписання.
6. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності, звіт про яке оприлюднюється.
7. Реалізація повноважень, покладених на міську раду законодавством про здійснення державної регуляторної політики, покладається на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, промислової політики та охорони навколишнього середовища, а також на управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста міської ради.

Стаття 52. Діяльність з вирішення екологічних питань міста

1. Діяльність з вирішення екологічних проблем міста орієнтована на реалізацію в інтересах громадян з метою створення сприятливих умов для праці і життя людей, а також формування системи контролю за станом навколишнього природного середовища, формування здорового способу життя людей та екологічної освіти населення.
2. Діяльність з вирішення екологічних проблем міста реалізується за допомогою складання спеціальних програм екологічного розвитку міста, розробки екологічних розділів у комплексних програмах міського розвитку, обліку екологічної ініціативи мешканців міста, виділення бюджетного фінансування екологічних проблем, застосування санкцій до порушників екологічних норм.
3. Міська рада щорічно розглядає на пленарних засіданнях питання щодо екологічної ситуації та контролю за ходом виконання запланованих природоохоронних заходів.

Стаття 53. Розвиток освіти, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту, культури і мистецтва

1. Виконавчий комітет міської ради в рамках своїх повноважень забезпечує розвиток соціально-гуманітарної сфери життєдіяльності міста – освіти, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту, культури і мистецтва .
2. Пріоритети соціально-гуманітарного розвитку міста визначаються міською радою щорічно на першій сесії міської ради наступного року.
3. Міський голова особисто контролює забезпечення діяльності шкіл, дошкільних та інших навчальних закладів міста, сприяє розвитку фізкультури, спорту і туризму, підтримує заклади культури і діяльність аматорських мистецьких колективів.
4. Особи, організації, підприємства та установи, що найбільше сприяли охороні здоров’я, розвитку освіти, фізичної культури, спорту, культури і самодіяльного мистецтва, щороку, під час святкування Дня міста, відзначаються міським головою за поданням міської ради та її виконавчого комітету.

Стаття 54. Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки

1. Міська рада та її виконавчий комітет в межах повноважень, наданих їм законодавством, разом з правоохоронними органами розробляють та впроваджують заходи з охорони громадського порядку та громадської безпеки з таких основних напрямів:
1.1. запобігання та профілактика злочинів та правопорушень на території міста;
1.2. запобігання підліткової злочинності;
1.3. здійснення дієвого контролю за забезпеченням громадського порядку під час проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів;
1.4. налагодження системи постійно діючого взаємозв’язку та обміну інформацією з відповідних питань між виконавчими органами міської ради, членами територіальної громади та правоохоронними органами;
1.5. організація патрулювання міста у вечірній та нічний часи та забезпечення відповідного освітлення міста в цей період;
1.6. організація безпеки дорожнього руху;
1.7. сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання правил паспортної системи.
2. Міський голова запрошує на засідання міської ради та її виконавчого комітету керівників служб райвідділу внутрішніх справ з метою узгодження спільних заходів та отримання відповідних повідомлень і інформацій щодо їх виконання.
3. Виконавчий комітет міської ради утворює адміністративну комісію для розгляду справ про адміністративні порушення, віднесені законом до її відання, та спрямовує її діяльність.
4. Органи місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства надають всіляку допомогу та підтримку у створенні та діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку.
5. Громадські формування з охорони громадського порядку створюються на засадах громадської самодіяльності як зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони (групи) сприяння міліції, народні дружини, молодіжні оперативні загони.
6. Виконавчі органи міської ради відповідно до законодавства надають підтримку організаціям захисту прав споживачів та громадського контролю за діяльністю підприємств торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування.

Стаття 55. Соціальний захист населення.

1. Соціальний захист населення вважається пріоритетом діяльності органів місцевого самоврядування і здійснюється відповідно до законодавства України.
2. Соціальний захист будується на принципах гуманізму, соціальної справедливості та адресності.
3. Міська рада може здійснювати додаткові заходи соціального захисту тих чи інших груп населення, що повинні бути підтверджені бюджетним фінансуванням.
4. Соціальний захист жителів міста забезпечується бюджетним фінансуванням, необхідною соціальною інфраструктурою, підготовкою спеціалістів, широким використанням передового досвіду соціальної роботи.

Стаття 56. Пільги за рахунок міського бюджету

1. Міська рада надає за рахунок міського бюджету пільги фізичним і юридичним особам у випадках, передбачених Законом.
Зазначені пільги наділяються на:
1.1. ті, що зменшують доходи міського бюджету;
1.2. ті, що збільшують його видатки.
2. Пільги, що зменшують доходи міського бюджету:
2.1. зменшення податкових ставок;
2.2. повне або часткове звільнення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
2.3. відстрочка у сплаті податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
3. Пільги, що забезпечуються видатками з місцевого бюджету (збільшують його видатки), можуть надаватися:
3.1. представникам соціально мало захищених верств населення (інвалідам, ветеранам війни, пенсіонерам, дітям, багатодітним сім’ям, малозабезпеченим громадянам та ін.);
3.2. почесним громадянам міста та особам, нагородженим міськими відзнаками;
3.3. громадським організаціям, що піклуються інвалідами, ветеранами війни, пенсіонерами, дітьми, малозабезпеченими тощо.
4. Порядок надання пільг за рахунок міського бюджету фізичним і юридичним особам визначається відповідним Положенням, що затверджує міська рада.

Стаття 57. Підтримка благодійництва, меценатства та спонсорства

1. Під благодійництвом, меценатством та спонсорством слід розуміти:
1.1. благодійництво – добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги;
1.2. меценатство – добровільна безкорислива діяльність фізичних осіб у матеріальній, фінансовій та іншій підтримці набувачів благодійної допомоги;
1.3. спонсорство – добровільна безприбуткова матеріальна фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами набувачів благодійної допомоги з метою популяризації виключно свого імені, торгової марки, назви тощо.
2. Підтримка благодійності, меценатства та спонсорства припускає:
2.1. доведення фактів цієї діяльності до жителів міста через засоби масової інформації;
2.2. заохочення благодійників, меценатів та спонсорів спеціальними нагородами міського голови і міської ради;
2.3. зниження ставок місцевих податків.

Стаття 58. Підтримка місцевих товаровиробників, малого та середнього підприємництва

1. Органи місцевого самоврядування з метою створення робочих місць та підвищення добробуту жителів міста надають підтримку місцевим товаровиробникам, сприяють розвитку малого та середнього підприємництва.
2. У щорічному плані соціально-економічного розвитку міста спеціальним розділом передбачається комплекс заходів щодо підтримки і розвитку місцевого товаровиробництва, малого та середнього підприємництва.

РОЗДІЛ ІХ. Фінанси територіальної громади міста

Стаття 59. Загальні принципи фінансової діяльності територіальної громади

1. Фінансова діяльність територіальної громади має на меті:
1.1. створення відповідних механізмів регулювання процесів економічного та соціального розвитку, що відіграватимуть у них стимулюючу та координуючу роль;
1.2. запровадження відповідних фіскальних інструментів, що дозволятимуть створювати механізми щодо формування надійної бази власних надходжень та сприятимуть розвиткові економічних процесів на території міста;
1.3. забезпечення процесів надання громадських послуг у соціальній та житлово-комунальній сферах; формування системи соціального захисту населення, притаманної ринковій економіці;
1.4. сприяння розвиткові інвестиційних процесів, спрямованих на формування сучасної інфраструктури комунального господарства;
1.5. якісне виконання повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.
2. Фінансова діяльність територіальної громади відбувається на засадах:
2.1. планування фінансових ресурсів;
2.2. першочергового забезпечення потреб, які мають важливе значення для розвитку територіальної громади та соціально-економічного благополуччя її членів;
2.3. врахування загальнодержавних інтересів;
2.4. прозорості, регулярного інформування, винесення на обговорення питань фінансового планування, інвестиційної діяльності, проектів міського бюджету та забезпечення доступу до здійснення контролю з боку громад кості;
2.5. застосування новітніх технологій у здійсненні фінансового менеджменту та використання широкого спектру фінансових інструментів, притаманних ринковій економіці.

Стаття 60. Планування фінансових ресурсів.

1. З метою оптимального вирішення питань, що належать до відання місцевого самоврядування та закладення чітких бюджетних орієнтирів, міська рада запроваджує систему середньострокового фінансового планування, що передбачає фінансовий розвиток громади протягом п’яти років, тобто всього строку повноважень ради.
2. Фінансовий план містить прогнозовані бюджетні видатки та надходження, а також запропоновані заходи щодо забезпечення бюджетної збалансованості у наступних роках. Основою для планування фінансових ресурсів має бути інвестиційна програма, що складається виконавчим комітетом. Фінансовий план та інвестиційна програма щороку коригуються відповідно до потреб розвитку територіальної громади.
3. Фінансове планування відбувається на таких засадах:
3.1. виявлення визначальних факторів перспективного розвитку;
3.2. обґрунтування рішень та програм, що впливатимуть на визначення перспективних завдань та планування видатків.

Стаття 61. Позики територіальної громади

1. Позики територіальної громади є важливим інструментом щодо формування інвестиційних джерел на відновлення соціальної інфраструктури та інфраструктури комунального господарства територіальної громади.
2. Позики територіальної громади оформлюються в цінні папери, емісія яких реєструється державними органами в порядку, встановленому законом.
3. Міська рада визначає формати економічного обґрунтування та планування емісії, умови проведення передплати на зазначені цінні папери, а також порядок їх обсягу на біржовому ринку.
4. Міська рада затверджує положення про тендерну раду з питань розміщення міських позик, а також регламентує процеси обрання радників.
5. Випуск позик територіальної громади має базуватись на таких засадах:
5.1. створення системи надійних гарантій щодо повернення позик;
5.2. орієнтація на випуск довгострокових боргових зобов’язань;
5.3. диверсифікація розміщення цінних паперів;
5.4. цільового спрямування залучених коштів на реалізацію затверджених міською радою інвестиційних проектів, що мають відповідне технічне обґрунтування, терміни самоокупності або визначені джерела відшкодування коштів;
5.5. встановлення граничного обсягу емісії позик територіальної громади;
5.6. прозорості та громадського контролю за розробкою планів випуску, процесами обрання радників, використання коштів, роботою тендерної ради.

Стаття 62. Повноваження щодо фінансових зобов’язань

1. Органи місцевого самоврядування беруть на себе зобов’язання щодо виплати коштів на здійснення інвестицій та заходів, спрямованих на їх залучення, лише в тому випадку, якщо це передбачено положеннями бюджетного планування.
2. Обсяги фінансових зобов’язань розраховуються відповідно до передбачених бюджетних можливостей наступних трьох років.
3. У виняткових випадках калькуляція зобов’язань може здійснюватися на весь період реалізації інвестиційного проекту. Органи місцевого самоврядування беруть на себе такі зобов’язані лише за умов наявності виважених та переконливих розрахунків, які свідчать про те, що обсяги зазначених зобов’язань не несуть загрози щодо розбалансування бюджетів наступних років.
4. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо надання зобов’язань діють до затвердження бюджету наступного року.

Стаття 63. Місцеві податки і збори

1. Місцеві податки та збори (обов’язкові платежі) – це обов’язкові внески до міського бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні особи.
2. Міська рада самостійно встановлює місцеві податки та збори відповідно до визначеного законом переліку й у межах граничних розмірів ставок.
Міська рада може встановити:
2.1. комунальний податок;
2.2. податок на рекламу;
2.3. збір за паркування автомобілів;
2.4. ринковий збір;
2.5. збір за видачу ордера на квартиру;
2.6. збір із власників собак;
2.7. збір за право використання місцевої символіки;
2.8. збір за право проведення кіно- й телезйомок;
2.9. збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі;
2.10. інші місцеві податки та збори, встановлені законом.
3. Механізми справляння та порядок сплати місцевих податків і зборів до міського бюджету визначаються відповідними Положеннями, що затверджує міська рада.
4. Міська рада в межах своїх повноважень має право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю скасовувати окремі місцеві податки та збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки у сплаті місцевих податків і зборів.

Стаття 64. Фінанси комунальних підприємств.

1. Фінанси підприємств, що перебувають у комунальній власності міської громади, є складовою частиною її фінансової системи.
2. Комунальні підприємства мають самостійні фінансові баланси, їх рахунки не об’єднаються з бюджетними рахунками міської ради.
3. До фінансової системи міської громади входять також дочірні підприємства, засновані підприємствами, що перебувають у власності міської громади.
4. Міська рада та її виконавчі органи запроваджують передові принципи та технології з управління фінансами комунальних підприємств, а також налагоджують надійні механізми контролю та координації діяльності всіх суб’єктів, засновниками яких вони виступають. Діяльність комунальних підприємств та суб’єктів господарської діяльності з майновою часткою, що належить цим підприємствам, повинна спрямовуватися на забезпечення інтересів та задоволення потреб міської громади.
5. Підприємства комунального сектору перебувають у рівних, зокрема стосовно фінансів, умовах щодо інших господарюючих суб’єктів.
6. Фінанси підприємств комунальної власності, як важливий інструмент розвитку комунальної інфраструктури міста, не можуть залучатися до бюджету міста на поточні потреби.
7. У процесі підготовки бюджету наступного року міська рада визначає найбільш оптимальні форми поєднання механізмів рентабельного функціонування підприємств комунального сектору із соціальною політикою, що впроваджується міською радою.

РОЗДІЛ Х. Бюджет міста

Стаття 65. Загальні засади формування бюджету міста

1. Бюджет міста містить у собі надходження та витрати на виконання делегованих і власних повноважень органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати складають єдиний баланс бюджету міста.
2. Формування бюджету міста здійснюється на підставі затверджених Верховною радою України обсягів міжбюджетних трансфертів та визначених особливостей міжбюджетних відносин на наступний бюджетний період.
3. Бюджет міста є самостійним. Самостійність бюджету забезпечується закріпленням за ним відповідних джерел доходів, правом міської ради на визначення напрямів використання коштів відповідно до законодавства України.
4. Не є бюджетними зобов’язання міста такі, що виникли внаслідок прийнятих державною владою рішень та не забезпечені державою бюджетними асигнуваннями.

Стаття 66. Принципи формування доходів

1. До складу доходів бюджету міста належать доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів та доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
2. Міська рада відповідно до діючого законодавства має право встановлювати місцеві податки та збори і надавати окремим платникам пільги по них.
3. Для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду бюджету міста, виконавчий комітет міської ради за рішенням ради може отримувати короткотермінові позички у фінансово-кредитних установах на термін до трьох місяців, але в межах поточного бюджетного періоду за порядком, визначеним Міністерством фінансів України.

Стаття 67. Збалансування доходів та видатків бюджету

1. Бюджет міста може бути прийнятий з дефіцитом виключно в частині дефіциту бюджету розвитку, який покривається за рахунок запозичень.
2. Видатки на обслуговування боргу бюджету міста не можуть щорічно перевищувати 10 відсотків видатків від загального фонду бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування боргу.
3. Порядок здійснення запозичень встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 68. Затверджування бюджету міста

1. Міська рада затверджує бюджет міста на кожний бюджетний період, який розпочинається з 1 січня та закінчується 31 грудня, не пізніше ніж у двотижневий термін після опублікування Закону про Державний бюджет України.
2. Проект рішення про бюджет міста розглядається попередньо постійною комісією з питань бюджету міської ради і перед внесенням його на розгляд сесії схвалюється виконавчим комітетом ради.
3. Рішенням про бюджет міста визначаються: загальна сума доходів і видатків, граничний обсяг дефіциту (профіциту) бюджету міста та інші положення, передбачені статтею 76 Бюджетного кодексу України.

Стаття 69. Зміни до бюджету міста

1. Будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідних бюджетних призначень, встановлених рішенням про бюджет міста.
2. У процесі виконання бюджету міста Балаклійська міська рада має право:
2.1. затверджувати зміни до бюджетних призначень із видатків бюджету міста в межах його загального обсягу та перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах, які відповідно до діючого бюджетного законодавства у період між засіданнями міської ради проведені виконавчим комітетом міської ради за погодженням із відповідними постійними комісіями Балаклійської міської ради;
2.2. ухвалювати рішення про внесення змін до рішення про бюджет міста за умови наявності перевиконання або недовиконання доходної частини бюджету та загальної необхідності здійснення незапланованих додаткових витрат, або скорочення бюджетних призначень.

Стаття 70. Особливості затвердження та виконання бюджету міста в разі несвоєчасного його прийняття

1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийняте відповідне рішення про бюджет міста, виконавчий комітет міської ради має право:
1.1. здійснювати витрати з бюджету лише на цілі, що визначені у рішенні про бюджет на попередній бюджетний період у межах 1/12 обсягу видатків, визначених зазначеним рішенням;
1.2. забороняється проводити капітальні видатки до прийняття рішення на поточний бюджетний рік.

Стаття 71. Звіт про виконання бюджету

1. Звітність про виконання бюджету міста є оперативно., місячною, квартальною та річною.
2. Квартальні та річні звіти про виконання бюджету міста подаються на затвердження міською радою

РОЗДІЛ ХІ. Майно територіальної громади

Стаття 72. Право комунальної власності

1. Суб’єктом права комунальної власності м. Балаклії є територіальна громада міста в особі Балаклійської міської ради.
2. Реалізація майнових прав територіальною громадою відбувається на засадах:
2.1. здійснення органами місцевого самоврядування заходів із капіталізації майна:
2.2. використання органами місцевого самоврядування – з метою залучення в обіг майна територіальної громади – усіх видів фінансових інструментів, визначених чинним законодавством;
2.3. переведення на корпоративні засади процесів управління майновими об’єктами;
2.4. запровадження системи контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу, оренди та передачі в користування майна комунальної власності.

Стаття 73. Порядок користування та розпорядження об’єктами нерухомого майна територіальної громади

1. Об’єкти нерухомості комунальної власності, введені в експлуатацію з метою забезпечення конституційних прав та мінімальних потреб членів територіальної громади, використовуються за призначенням.
2. У разі наявності вільних приміщень та іншого майна, яке не використовується, та з метою отримання додаткових коштів, органи місцевого самоврядування, уповноважені ними органи можуть передавати їх в оренду в порядку, встановленому чинним законодавством і нормативно-правовими актами Балаклійської міської ради та її виконавчого комітету.
3. Кошти від оренди майна надходять до місцевого бюджету і використовуються для задоволення потреб територіальної громади.
4. Органи місцевого самоврядування, відповідно до наданих повноважень і в порядку, встановленому законом, здійснюють усі передбачені законодавством майнові операції з розпорядження нерухомим майном.
5. Органи місцевого самоврядування здійснюють облік і регулярну перевірку стану об’єктів нерухомості комунальної власності.
6. Органи місцевого самоврядування запроваджують систему ефективного контролю за виконанням угод і договорів купівлі-продажу, оренди, передачі у користування та у відповідних випадках ініціюють питання повернення майна в комунальну власність.
7. Органи місцевого самоврядування забезпечують функціонування та своєчасний ремонт установ комунальної власності.


Стаття 74. Комунальні підприємства

1. Комунальними підприємствами вважаються підприємства, засновані на власності територіальної громади.
2. Міська рада та її виконавчі органи вважають питаннями перспективи створення системи комунальних підприємств у місті для задоволення нагальних проблем громади міста.
3. Порядок придбання у комунальну власність підприємств, або майнових часток (корпоративних прав), регламентація їх діяльності, планування і звітності, управління та запобігання банкрутства визначаються окремими (нормативно-правовими актами міської ради) положеннями Статуту міської територіальної громади, які розробляються у відповідності до вимог часу.

РОЗДІЛ ХII. Заключні положення

Стаття 75. Порядок прийняття і реєстрації Статуту

1. До прийняття Статуту на пленарному засіданні міської ради він підлягає обов’язковому обговоренню на загальних зборах громадян або громадських слуханнях.
2. Статут приймається на пленарному засіданні Балаклійської міської ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
3. Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації в Балаклійському районному управлінні юстиції.
4. Статут територіальної громади є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом ради.

Стаття 76. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються міською радою більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради.
2. Право внесення проектів змін та доповнень до Статуту мають: члени територіальної громади через місцеву ініціативу, загальні збори громадян; депутати міської ради у кількості не менше третини загального складу; постійні комісії міської ради; міський голова; виконавчий комітет міської ради. Відповідні зміни та доповнення до Статуту вносяться також міською радою за результатами місцевого референдуму.
3. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту приймається міською радою не пізніше 3 місяців після подання проектів змін та доповнень.
4. Про внесення змін до Статуту міський голова в п’ятиденний термін повідомляє Балаклійському управлінню юстиції, яке зареєструвало Статут.


Стаття 77. Контроль за виконанням Статуту та його зберігання

1. Контроль за виконанням Статуту здійснюють міська рада, міський голова й особи в порядку, передбаченому цим Статутом і чинним законодавством України.
2. Статут в ідентичних примірниках, кожний з правом оригіналу, зберігається у Балаклійського міського голови, у Балаклійській міській ради та її секретаря.