Реєстрація місця проживання

Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає заначені нижче документи:
1. Заява про реєстрацію місця проживання (надається у кабінеті при реєстрації)
2. Заява про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини (надається у кабінеті при реєстрації)
3. Заява про реєстрацію місця перебування (надається у кабінеті при реєстрації)
4. Документ до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) – оригінал та копія;
5. Ідентифікаційний код – оригінал та копія;
6. Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку) – оригінал та копія
7. Квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);
8. Документи, що підтверджують:
– право на проживання в житлі — ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи – оригінал та копія.
– у разі ВІДСУТНОСТІ зазначених документів реєстрація особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання (ЗАЗНАЧЕНІ ДОКУМЕНТИ АБО ЗГОДА НЕ ВИМАГАЮТЬСЯ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА АДРЕСОЮ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ БАТЬКІВ/ОДНОГО З БАТЬКІВ АБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА/ПРЕДСТАВНИКІВ) (надаються оригінали та копії правовстановлюючих документів на житло та документів, що підтверджують особу власників/співвласників житла);
– проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації — ДОВІДКА про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини (ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, КРІМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ) – оригінал та копія;
9. Військовий квиток або посвідчення про приписку – оригінал та копія;
10. Заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання (У РАЗІ ЗДІЙСНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ З ОДНОЧАСНИМ ЗНЯТТЯМ З РЕЄСТРАЦІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ) (надається у кабінеті при реєстрації).

Примітка:У разі подання заяви представником особи додатково подаються:
– документ, що посвідчує особу представника – оригінал та копія;
– ідентифікаційний код – оригінал та копія;
-документ, що підтверджує повноваження особи, як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами) – оригінал та копія;

11. Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.
12. У разі реєстрації місця проживання БАТЬКІВ ЗА РІЗНИМИ АДРЕСАМИ місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, РЕЄСТРУЄТЬСЯ РАЗОМ З ОДНИМ ІЗ БАТЬКІВ ЗА ПИСЬМОВОЮ ЗГОДОЮ ДРУГОГО З БАТЬКІВ У ПРИСУТНОСТІ ОСОБИ, ЯКА ПРИЙМАЄ ЗАЯВУ, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування)(батьки надають оригінали та копії свого паспорту та коду).
13. За бажанням батьків чи одного з них, документи для реєстрації місця проживання дитини можуть бути подані органам державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини
14. Реєстрація місця перебування ОСІБ, ЩО ЗВЕРНУЛИСЬ ЗА ЗАХИСТОМ В УКРАЇНІ із заявою про реєстрацію місця перебування, здійснюється на визначений законом строк на підставі вищевказаному переліку документів, крім квитанції про сплату адміністративного збору.

Реквізити для сплати адміністративного збору

Р/р: UA588999980334159879000020577
Банк: ГУК Харківської обл.
МФО: 899998
ЄДРПОУ: 37874947
Призначення платежу: плата за надання інших адміністративних послуг (реєстрація/зняття МП)

Плата за послугу:
0,0085 розміру від 1600,00 грн. – 13.60 грн.;
0,0255 розміру від 1600,00 грн. – у разі звернення особи з порушенням встановленого законом строку (30 календарних днів) – 40.80 грн..

Контактна інформація:
e-mail: balakliya.reestrmp@ukr.net
телефон: (05749)2-07-12