БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Інформація про виконання бюджету

Інформація про виконання бюджету Балаклійської ТГ станом 01.11.2023 року

Станом на 01.11.2023 року  до загального фонду місцевого бюджету Балаклійської територіальної громади  надійшло доходів в сумі 428203,7 тис. грн.

           Надходження загального фонду місцевого бюджету (без урахування трансфертів) складають  165033,9 тис. грн. в т.ч.:

– Податок та збір на доходи фізичних осіб   – 85671,4 тис. грн.;

– Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 674,6 тис. грн.;

– Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  – 0,007  тис. грн.;

– Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 5,4 тис. грн.;

– Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу –  21615,4 тис. грн.;

– Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату – 376,1 тис. грн.;

– Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення – – 134,3 тис. грн.;

– Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 4183,7 тис. грн.;

– Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2115,2 тис. грн.;

– Плата за землю – 18807,2 тис. грн.;

– Єдиний податок – 27895,7 тис. грн.;

– Адміністративні штрафи та інші фінансові санкції – 475,4 тис. грн.;

– Плата за надання адміністративних послуг – 2965,2  тис. грн.;

– Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 206,4 тис. грн.;

– Державне мито – 23,1 тис. грн.;

– Інші надходження  – 90,6 тис. грн.;

– Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в успадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  – 0,9 тис. грн.

Офіційних трансфертів до бюджету громади надійшло в сумі  263199,7 тис. грн., з них:

з Державного бюджету – 231330,2  тис. грн. В тому числі:

–   Базова дотація – 88360,0 тис. грн.;

– Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 82061,8 тис. грн.;

– Освітня субвенція – 60908,4 тис. грн.;

з місцевих  бюджетів – 31869,5 тис. грн. В тому числі:

 • Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1203,0 тис. грн.;

– Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 329,3 тис. грн.;

– Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 82,5 тис. грн.;

–  Інші субвенції з місцевого бюджету  – 13911,0 тис. грн.;

–  Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров`я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 1160,7 тис. грн.;

–  Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 15183,0 тис. грн.

Профінансовані видатки за звітний період по загальному фонду міського бюджету з урахуванням субвенцій склали 261 893,0 тис. грн.

Із загального обсягу профінансованих видатків,  витрати склали на :

 тис. грн.або % від загальної суми
Державне управління (апарат міської ради, виконавчий комітет та його структурні підрозділи, інші програми в галузі державне управління)39 113,114,9
Освіта  103 036,439,3
Охорона здоров”я22 820,68,7
Соціальний захист12 991,95,0
Культура6 872,12,6
Фізична культура і спорт7 128,22,7
Житлово-комунальне господарство17 559,06,7
Місцева пожежна охорона6 940,52,7
Заходи з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій64,60,0 
Заходи та роботи з територіальної оборони55,20,0
Інші заходи щодо соціально-економічного розвитку територій16 157,36,2
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури11 991,04,6
Міжбюджетні трансферти іншим бюджетам17 163,16,6
                                                                                    у т. ч.  
                                                                           місцевому16 428,86,3
                                                                           державному734,30,3 
   
                                         РАЗОМ261 893,0 
   

Фінансування видатків міського бюджету проводилося в першу чергу на оплату праці і нарахування на заробітну плату – 154 970,2 тис. грн.; оплата  комунальних послуг та енергоносіїв – 5 545,1 тис. грн.; соціальні виплати населенню – 3 003,1 тис. грн. Інші видатки склали – 98 374,6 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку.

За рахунок спеціального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 31.10.2023 року фінансування по бюджету розвитку становить 68 072,4 тис. грн.

Фінансування по бюджету розвитку у розрізі головних розпорядників склало :

Балаклійська міська рада –  3 083,6 тис. грн., а саме:

 • оплата послуг – 20,8 тис. грн.,
 • дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних

(регіональних) програм – 701,9 тис. грн.,

 • придбання обладнання і предметів довгострокового користування -1 069,8 тис. грн.;
 • капітальний ремонт інших об’єктів – 1 281,9 тис. грн.,
 • реконструкція реставрація інших об’єктів – 9,2 тис. грн.;

Відділ освіти – 6 459,3 тис. грн., а саме:

 • придбання обладнання і предметів довгострокового користування 522,9 тис. грн.;
 • капітальний ремонт інших об’єктів – 5 794,0 тис. грн.;
 • Реконструкція та реставрація інших об’єктів – 142,4 тис. грн.

Управління соціального захисту населення – 6 779,0 тис. грн., а саме:

 • субсидії та поточні трансферти – 265,6 тис. грн.,
 • придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 116,8 тис. грн.;
 • капітальні трансферти підприємствам – 6 396,6 тис. грн.

Відділ культури, молоді, спорту та туризму – 1 401,4 тис. грн., а саме:

 • капітальний ремонт інших об’єктів – 1 075,7 тис. грн.;
 • Капітальні трансферти підприємствам («Вимпел» капітальний ремонт системи опалення, Волохів Яр) – 325,7 тис. грн.

Управління житлово-комунального господарства – 46 579,2 тис. грн., а саме:

 • придбання обладнання і предметів довгострокового користування 6 231,8 тис. грн.;
 • капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду 20 896,0 тис. грн.;
 • капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів 9 537,8 тис. грн.;
 • капітальні трансферти підприємствам 9 913,5 тис. грн.

Фінансове управління – 3770,0 тис. грн. , а саме:

 • придбання обладнання і предметів довгострокового користування 62,2 тис. грн.;
 • капітальні трансферти органам державного управління 3 707,8 тис. грн.

Начальник фінансового 

управління міської ради                                                                      Наталія КУЦЕНКО