Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Балаклія

Відповідно до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150, та розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 15.09.2023р. № 1415 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирними будинками міста Балаклія», Балаклійська міська військова адміністрація повідомляє про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Балаклія, в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, або співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, перелік яких додається.

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: 

Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області, 64207, Харківська обл., м. Балаклія, вул. Жовтнева, 18.

Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: 

Яценко Володимир Володимирович, заступник начальника управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської област, телефон (05749) 2-11-83.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

 • ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку;
 • рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;
 • наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
 • фінансова спроможність учасника конкурсу;
 • наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта конкурсу окремо. Розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної документації для їх оцінювання (з урахуванням відомостей щодо суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»):

 • для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:

фізичні особи – підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ;

 • засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;
 • засвідчена учасником конкурсу копія чинного статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) для юридичної особи – учасника конкурсу;
 • засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період;
 • засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);
 • засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);
 • засвідчена учасником конкурсу копія декларації платника єдиного податку за останній звітний період (якщо учасник є платником єдиного податку);
 • оригінал витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном, отриманий не раніше ніж за 30 днів до моменту подання конкурсної пропозиції;
 • оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;
 • оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;
 • засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів на транспортні засоби учасника;
 • оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про персонал;
 • обгрунтовані розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо (здійснені у відповідності до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій»).
 • оригінал довідки учасника у довільній формі, що містить відомості про досвід роботи у сфері надання житлово-комунальних послуг (управління або утримання будинків) з урахуванням досвіду засновників та наданням копій підтверджуючих документів;
 • оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо). 

Надана учасником інформація має підтверджуватись копіями документів, засвідченими учасником конкурсу.

У розрахунках ціни послуги з управління учасники повинні визначити вартість кожної складової послуги з управління (згідно з п.3 цієї конкурсної документації) з урахуванням вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій» та Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки, зареєстрованої Міністерством соціальної політики України (Реєстраційний номер 7 від 31 січня 2017 року).

Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них: відповідно до умов конкурсної документації,  з 02.10.2023р. по 06.10.2023р.

Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій: 11 945 338,85 грн.

Невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі: 

відсутні

Способи і місце отримання конкурсної документації:

Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської област, телефон (05749) 2-11-83. 64207, Харківська обл., м. Балаклія, вул. Жовтнева, 18.

Плата за участь у конкурсі: 

не вимагається

Додаткова інформація для співвласників багатоквартирних будинків міста Балаклія, перелік яких додано до цього оголошення: 

у випадку прийняття співвласниками багатоквартирних будинків рішення про створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків або обрання форми управління багатоквартирним будинком, необхідно в строк до 7.11.2023р. надати до Управління житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури міста Балаклійської міської ради, м. Балаклія, 64200, Харківська обл., м. Балаклія, вул. Центральна, 18, примірник протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку  з зазначених питань, складений з дотриманням вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»  та Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.08.2015 року № 203, для виключення будинку з переліку об’єкту конкурсу.

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 64207, Харківська обл., вул. Жовтнева, 18, ІІ-й поверх, каб № 243.

Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій: до 10.00 години 17.10.2023р.  

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце: 64200, Харківська обл., місто Балаклія, вул. Жовтнева, 18, ІІ-й поверх, каб № 243.

Дата: 17.10.2023р.

Час: 11.00 год..