БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Молодіжна рада

Протокол установчих зборів молодіжної ради при Балаклійській міській раді Харківської област

ПРОТОКОЛ

установчих зборів молодіжної ради
 при Балаклійській міській раді Харківської області

м. Балаклія 09 листопада 2021 року

Всього членів молодіжної ради – 15 чол.

Присутні – 13 чол. (список додається).

Засідання є правомочне.

Запрошені:

Бондар Оксана – секретар Балаклійської міської ради

Махонько Ірина Володимирівна – керуюча справами виконкому Балаклійської міської ради

Чорнобай Юлія Юріївна – головний спеціаліст відділу культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської, уповноважений представник ініціативної групи

Перед початком засідання  секретар Балаклійської міської ради Бондар Оксана Ярославівна вручила посвідчення членам молодіжної ради при Балаклійській міській раді та привітала їх з обранням.

Установчі збори відкриває уповноважений представник ініціативної групи Чорнобай Юлія.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання голови та секретаря установчих зборів молодіжної ради.
  2. Обрання лічильної комісії.
  3. Обрання голови молодіжної ради.
  4. Обрання заступника голови молодіжної ради.
  5. Обрання секретаря молодіжної ради.

1. Обрання голови та секретаря установчихзборівмолодіжної ради.

Слухали: Чорнобай Юлію, уповноваженого представника ініціативної групи, яка повідомила про те, що рішенням Балаклійської міської ради 4 листопада 2021 року був затверджений склад молодіжної ради при Балаклійській міській раді, до якої увійшли 15 членів.

Ознайомила присутніх з порядком проведення установчих зборів.

Відповідно до Положення про молодіжну раду повідомила про необхідність обрати голову та секретаря установчих зборів.

Запропонувала обрати головою установчих зборів Марію Черепаху, а секретарем – Ірину Михайлову.

Заперечень не було.

ВИРІШИЛИ: обрати головою установчих зборів молодіжної ради Марію Черепаху, секретарем – Ірину Михайлову.

Голосували:

“за” – 13 

“проти” – немає

“утримались” – немає

Рішення прийнято.

2. Обрання лічильної комісії.

Слухали:Черепаху Марію, голову установчих зборів молодіжної ради,яка запропонувала обрати членів лічильної комісії для підрахунку голосів у випадку висунення декількох кандидатур на посаду голови, заступника та секретаря молодіжної ради при Балаклійській міські раді Харківської області в складі: голова комісії – Руденко Анна, член комісії – Шкурат Іван.

Заперечень не було.

Вирішили: затвердити лічильну комісію в складі: голова комісії – Руденко Анна, член комісії – Шкурат Іван.

Голосували:

“за” – 13

“проти” – немає

“утримались” – немає

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:Обрання голови молодіжної ради.

Слухали:ЧерепахуМарію,  голову установчих зборів, яка запитала про наміри членів молодіжної ради висунути кандидатури на посаду голови молодіжної ради.

Виявили бажання балотуватися на голову молодіжної ради чотири кандидати: Тарянік Микола, Шкурат Іван, Михайлова Ірина, Балера Владислава.

Черепаха Марія запропонувала кандидатам зробити самопрезентацію, після чого усі члени молодіжної ради шляхом відкритого голосування оберуть голову молодіжної ради.

Заперечень не було.

Після само презентацій відбулася процедура голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

ТАРЯНІК Микола

“за” – 1 

“проти” – 0 

“утримались” – 0 

БАЛЕРА Владислава

“за” – 1 

“проти” – 0 

“утримались” – 0

ШКУРАТ Іван

“за” – 2

“проти” – 0

“утримались” – 0

МИХАЙЛОВАІрина

“за” – 9

“проти” – 0

“утримались” – 0

Слухали: Руденко Анну, голову лічильної комісії, яка повідомила, що за результатами відкритого голосування головою молодіжної ради при Балаклійській міській раді обрано Михайлову Ірину.

ВИРІШИЛИ:  головою Молодіжної ради при Балаклійській міській раді Харківської області обрати Михайлову Ірину.

Голосували:

“за” – 13

“проти” – немає

“утримались” – немає

Рішення прийнято.

4. Обрання заступника голови молодіжної ради.

Слухали: Михайлову Ірину,  голову молодіжної ради, яка запропонувала обрати на посаду заступника голови молодіжної ради Руденко Анну.

Заперечень не було.

Вирішили: заступником голови молодіжної ради при Балаклійській міській раді Харківської області обрати Руденко Анну.

Голосували:

“за” – 13

“проти” – немає

“утримались” – немає

Рішення прийнято.

5. Обрання секретаря голови молодіжної ради.

Слухали: Михайлову Ірину,  голову молодіжної ради, яка запропонувала обрати на посаду секретаря голови молодіжної ради Шкурата Івана. 

Заперечень не було.

Вирішили: секретарем голови молодіжної ради при Балаклійській міській раді Харківської області обрати Шкурата Івана.

Голосували:

“за” – 13

“проти” – немає

“утримались” – немає

Рішення прийнято.

Голова установчих зборів Марія ЧЕРЕПАХА

Секретар установчих зборів                                Ірина МИХАЙЛОВА