Інформація про виконання бюджету Балаклійської міської територіальної громади станом 01.08.2021 року

Станом на 01.08.2021 року  до Балаклійського міського  бюджету надійшло доходів в сумі 267766,9 тис. гривень.

           До загального фонду (без урахування трансфертів) надійшло доходів в сумі 165970,8 тис. грн. в т.ч.:

– Податок та збір на доходи фізичних осіб   – 77692,6 тис. грн.;

– Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 22,6 тис. грн.;

– Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  – 414,2  тис. грн.;

– Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення  – 16,1 тис.грн;

 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу – 17886,0 тис. грн.;

– Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату – 229,0 тис. грн.;

– Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення – 519,7 тис. грн.;

– Акциз на пальне – 3905,3 тис.грн;

– Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2188,3 тис.грн.;

– Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 4394,9 тис. грн.;

– Плата за землю – 35216,9 тис. грн.;

– Транспортний податок – 16,3 тис. грн.;

– Туристичний збір, сплачений юридичними особами – 33,3 тис. грн.;

– Єдиний податок – 22394,8 тис. грн.;

– Адміністративні штрафи та інші санкції – -17,4 тис. грн.;

– Плата за надання адміністративних послуг – 832,4  тис. грн.;

– Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 103,5 тис. грн.;

– Державне мито – 34,4 тис. грн.;

– Інші надходження  – 87,9 тис. грн.

Офіційних трансфертів   надійшло в сумі  93467,3 тис. грн., з них:

– з державного бюджету 78059,2 тис.грн, в т.ч.:  

 • освітня субвенція – 66468,0 тис. грн.
 • Базова дотація з державного бюджету  – 11403,7 тис .грн.;
 • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості – 187,5 тис.грн

– з місцевого бюджету – 15408,1 тис. грн. в  т.ч.:

 • Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 310,8  тис. грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та її залишку, що утворився на початок 2021р. – 116,1 тис. грн.;
 • Інші субвенції з місцевого бюджету  – 12009,5 тис. грн.;
 • Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2484,9 тис. грн..
 • Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  486,8 тис.грн

До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 8328,8 тис. грн. в т.ч.:

 • Екологічний податок – 129,6 тис.грн;
 • Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням природоохоронного законодавства – 169,5 тис.грн;
 • Власні надходження бюджетних установ – 2764,6 тис.грн
 • Офіційні трансферти – 4740,8 тис.грн
 • Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування – 524,3 тис.грн

Фінансування видатків загального фонду міського бюджету проведено на суму 233041,0 тис.грн.. З них оплата праці і нарахування на заробітну плату – 170332,1 тис.грн.; продукти харчування – 4016,9 тис.грн.; оплата  комунальних послуг та енергоносіїв – 15785,0 тис.грн.; соціальні виплати населенню – 1822,0 тис.грн.

Начальник фінансового

управління міської ради                                                                      Лідія ГОЛОЛОБОВА

Алла ЖИДКІХ