БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Новини

До уваги юридичних осіб!

Доводимо до Вашого відома, що 08 червня 2021 року за № 768/36390 Міністерством юстиції України зареєстровано наказ Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», який набирає чинності  з 11 липня 2021 року.

Структура власності є офіційним документом, який з метою встановлення Кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) юридичної особи має в обов’язковому порядку надаватись державному реєстратору. Структура власності готується в довільній формі та є схематичним зображенням, на якому відображаються всі особи, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами та обов’язково підписується керівником підприємства.

У зв’язку з цим, звертаємо увагу, що всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності Наказу про структуру власності, з 11 липня 2021 рокупротягом трьох місяців, мають подати державному реєстратору документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ. 

Не подають дані про бенефіціарів: ФОП, політичні партії, творчі спілки та їх місцеві осередки, організації роботодавців та їх об’єднання, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати,ОСББ, релігійні організації, держоргани, органи місцевого самоврядування та їх асоціації, державні та комунальні підприємства, установи та організації.

Отже, для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВдержавному реєстратору необхідно подати:

– заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) – форма 2 або заяву щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування – форма 4;

– структуру власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності;

– витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

– нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Щодо подання нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є КБВ, зауважуємо, що подавати необхідно сторінки, на яких зазначено реквізити документа та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, якій його видано.

Оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ можливо як під час проведення окремої реєстраційної дії відповідно до частини четвертої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», так і при вчиненні інших реєстраційних дій, при вчиненні яких передбачено подання документів для встановлення відомостей про КБВ.

Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України у рубриці «Фінансовий моніторинг».

Слід зазначити, що адміністративний збір не буде справлятисяу разі подання державному реєстратору інформації про КБВ в обсязі, визначеному Законом про реєстрацію, протягом трьох місяцівз дня набрання чинності Наказом про структуру власності. Разом з тим, у разі одночасного внесення інших змін до відомостей Єдиного державного реєстру про юридичну особу чи закінчення тримісячного строкуз дня набрання чинності Наказом про структуру власності, адміністративний збір будесправлятисяу розмірі, встановленому статтею 36 Закону про реєстрацію.

Телефон для довідок: (05749) 2-07-37.