БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Містобудівна документація

Про розроблення детального плану території, обмеженою площею ім. В.Й. Казмірука, вулицею Жовтневою, земельними ділянками та об’єктами громадської забудови, по вулиці Жовтневій м. Балаклія

Р І Ш Е Н Н Я

ХIІ сесії VІІI скликання

«17» червня 2021   Балаклія     № 409-VIII

Про розроблення детального плану території, обмеженою
площею ім. В.Й. Казмірука, вулицею Жовтневою, земельними
ділянками та об’єктами громадської забудови,
по вулиці Жовтневій м. Балаклія Харківської області.

Розглянувши звернення громадянки Наугольникової Галини Адамівни щодо прийняття рішення про  розроблення детального плану території, обмеженою площею ім. В.Й. Казмірука, вулицею Жовтневою, земельними ділянками та об’єктами громадської забудови, по вулиці Жовтневій м. Балаклія Харківської області, що включає земельні ділянки з кадастровими номерами 6320210100:00:030:0348 та 6320210100:00:030:0050, у зв’язку з намірами реконструкції нежитлової будівлі громадського призначення, відповідно до:

  • Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.04.2021 року, кадастровий номер 6320210100:00:030:0348, загальною площею 0,0625 га, за адресою: Харківська область, місто Балаклія, площа ім. В.Й. Казмірука, б. № 2, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Назаровою О.С.  09.04.2021 року за реєстраційний № 1371;
  • Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.04.2021 року № 252066108 по об’єкту нерухомого майна: нежитлова будівля літ. А-2, загальною площею 520,9 кв.м, об’єкт житлової нерухомості: Ні; місце розташування на земельній ділянки кадастровий номер 6320210100:00:030:0348, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2333414663202; дата державної реєстрації: 09.04.2021 року; номер запису про право власності: 41423195; власник: Наугольникова Галина Адамівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2173322961;
  • Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.04.2021 року № 252063645 по об’єкту нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 6320210100:00:030:0348, загальною площею 0,0625 га; реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2332660063202; дата державної реєстрації: 09.04.2021 року; номер запису про право власності: 41422841, власник: Наугольникова Галина Адамівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2173322961;
  • Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 09.04.2021 року, кадастровий номер 6320210100:00:030:0050, загальною площею 0,0323 га, за адресою: : Харківська область, Балаклійський район, місто Балаклія, площа               ім. В. Й. Казмірука, 1, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області Назаровою О.С.  09.07.2021 року за реєстраційний № 1370;
  • Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.04.2021 року № 252059507 по об’єкту нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер 6320210100:00:030:0050, загальною площею 0,0323 га, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 2333377963202; дата державної реєстрації: 09.04.2021 року;  номер запису про право власності: 41422285, , власник: Наугольникова Галина Адамівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2173322961;

керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком розроблення містобудівної документації, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 № 290, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за № 1468/20206, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.03.2012 № 107 «Про затвердження ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» від 25.05.2011 № 555,  Балаклійська міська рада, –  

В И Р І Ш И Л А :       

1. Розробити детальний план території, обмеженої  площею ім. В.Й. Казмірука, вулицею Жовтневою, земельними ділянками та об’єктами громадської забудови, по вулиці Жовтневій м. Балаклія Харківської області.

2. Визначити замовником розроблення детального плану території, вказаного у п.1 даного рішення, Балаклійську міську раду Харківської області та виконавчий комітет Балаклійської міської ради Харківської області.

3. Фінансування  робіт з розроблення детального плану території, вказаного у п. 1 даного рішення, здійснити за рахунок залучення коштів Наугольникової Галини Адамівни, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2173322961, власника земельних ділянок кадастровий номер 6320210100:00:030:0348 та кадастровий номер 6320210100:00:030:0050  , за адресою: Харківська область, місто Балаклія, площа ім. В.Й. Казмірука, б. № 2; Харківська область, Балаклійський район, місто Балаклія, площа ім. В. Й. Казмірука, 1.

4. Уповноважити Балаклійського міського голову або особу, яка здійснює його повноваження у передбачених чинним законодавством випадках, на укладення та підписання договору на розроблення детального плану території, вказаного у п. 1 даного рішення, від імені Балаклійської міської ради Харківської області.

5.  Відділу земельних відносин, містобудування, архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю Балаклійської міської ради забезпечити:

  • рганізацію розроблення детального плану території, вказаного у п. 1 даного рішення, здійснити суб’єктом господарювання, який має в своєму складі архітектора з кваліфікаційним сертифікатом на виконання робіт з розроблення містобудівної документації, відповідно до п. 4.6 «Порядку розроблення містобудівної документації», затвердженого наказом Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року  № 290, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.12.2011р. за  № 1468/20206;
  • організацію оформлення вихідних даних на розроблення детального плану території та розгляд проектних матеріалів у порядку визначеному чинним законодавством;
  • проведення процедури громадських слухань проекту детального плану території у відповідності до чинного законодавства для врахування громадських інтересів;

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, Благоустрою та екології (Ткач Ю.В.).

Балаклійський міський голова                                               Іван СТОЛБОВИЙ