БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
З питань економічного і соціально-культурного розвитку міста

Протокол від 28 квітня 2021 року

ПРОТОКОЛ

засідання комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергосбереження, транспорту, зв”язку, законності, промисловості, підприємництва, інфраструктури та сфери послуг Балаклійської міської ради

VІІI  скликання

м.Балаклія 28  квітня 2021 року

            Присутні: голови, заступники голів,

секретарі та члени постійних комісій

міської ради

Всього:8  чоловік.

  Запрошені:міський голова, заступники

  міського голови, начальник                          юридичного відділу,начальник фінансового управління             

Міський голова  : Шановні депутати!

Не буде заперечень, якщо спільне засідання постійних депутатських комісій Балаклійської міської ради проведу я? Прошу проголосувати.

ГОЛОСУВАЛИ :

      „за”  – 8

          „проти” – немає

Шановні депутати! На засіданні комісій присутні: 17 – депутатів.

Кворум є . Засідання комісій  оголошую відкритим. Секретарів комісій  прошу вести протокол засідання.

Міський голова: для  нашої подальшої роботи нам потрібно затвердити порядок денний засідання,хочу довести до вашого відома  що  надійшло звернення фінансового управління  щодо розгляду проекта рішення   Балаклійської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Балаклійської міської ради Харківської області»

 Пропоную  прийняти  порядок  денний взяти  за основу прошу проголосувати.

ГОЛОСУВАЛИ :

                              „за”  – 8

           „проти” – немає

Міський голова  : у кого будуть доповнення,пропозиції до порядку денного? Немає.

                                                                                                  Голосували  „за”  –  8

„проти” –   немає

„утримались” – немає

Пропоную порядок денний затвердити в цілому:

1. «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Балаклійської міської ради Харківської області»

Доповідає:Гололобова Л.Г.-начальник фінансового управління.

ГОЛОСУВАЛИ :

    „за”  – 8

           „проти” – немає

Міський голова  : Шановні члени комісії ! Нам необхідно затвердити регламент нашого засідання . Пропонується наступний регламент :

  • Для доповідей по питанням порядку денного до 10 хв.;
  • для виступів по питанням до 5 хв.;
  • для виступів по інформації до 3 хв.
  • роботу комісії завершити за  годину

ГОЛОСУВАЛИ :

    „за”  -8

           „проти” – немає

Переходимо до розгляду питань порядку денного

1.СЛУХАЛИ:1 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Балаклійської міської ради Харківської області»

Доповідає:Гололобова Л.Г.-начальник фінансового управління.

Шановні депутати!

На виконання вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» пропонується до  розгляду проєкт рішення Балаклійської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Балаклійської міської ради Харківської області».

Розробник проєкту регуляторного акта -фінансове управління Балаклійської міської ради Харківської області

Відповідність проєкту регуляторного акта принципам державної  регуляторної політики, встановлена статтею 4 Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

В цілому при підготовці проєкту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проєкт відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, проведені роботи з регуляторної процедури:

Розміщено повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта та проєкт  рішення з аналізом його регуляторного впливу «Про встановлення місцевих податків і зборів» на офіційному сайті Балаклійської міської ради Харківської області в мережі інтернет»;

Проєкт регуляторного акта – проєкт рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів» відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

Відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу .

Відповідно до Податкового кодексу   України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення ставок та пільг  по місцевим податкам і зборам покладено на органи місцевого самоврядування.

Прийняття рішення з даного питання необхідне для створення чіткого механізму, який сприяє реалізації державної політики у податковій сфері. Прийнятий регуляторний акт впровадить єдину цілісну і прозору  систему регулювання державної податкової політики  на території Балаклійської міської територіальної громади, впорядкує механізм сплати податків і зборів відповідно до чинного законодавства, враховує  особливості соціально-економічної структури громади та зменшує податкове навантаження  на окремі категорії громадян, які потребують додаткових пільг зі сплати місцевих податків.

При розробці аналізу регуляторного впливу :

– визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінено  важливість цієї проблеми;

– обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;

– обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів;

– визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснено розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;

– визначено цілі державного регулювання;

– визначено та оцінено усі прийняті  альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

– аргументовано переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;

– описано механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

– обґрунтовано можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;

– обґрунтовано  доведено,  що   досягнення  запропонованим  регуляторним  актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави;

– обґрунтовано доведено, що вигоди, які  виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;

– оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

– оцінено ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта,

– обґрунтовано строку чинності запропонованого регуляторного акта;

– визначено показники результативності регуляторного акта;

– визначено заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства та принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею  8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

Прошу Вас затвердити експертний висновок.

ВИСТУПИЛИ: Чехарін В.М.

 Враховуючи проведену експертизу, вважаю, що регуляторний акт – проєкт рішення Балаклійської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Балаклійської міської ради Харківської області» та аналіз його регуляторного впливу відповідає усім принципам державної регуляторної політики,  встановленим вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

ВИРІШИЛИ :   затвердити  регуляторний акт щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта Балаклійської міської ради Харківської області “Про встановлення місцевих податків і зборів на території Балаклійської міської ради Харківської області

ГОЛОСУВАЛИ :

                                                                    „за” – 8

      „проти” – немає

Голови комісій:   Чехарін В.М.                                                                           (підпис)

Бабенко В.Д.                                                                            (підпис)