Балаклійська міська рада Харківської області оголошує про початок формування складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

Балаклійська міська рада Харківської області оголошує про початок формування складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади:

– директора комунального некомерційного підприємства «Балаклійський центр первинної медико-санітарної допомоги» Балаклійської міської ради

Харківської області

Відповідно до рішення VIII сесії VIII скликання Балаклійської міської ради Харківської області від 30 березня 2021 року № 230-VІII «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, що є у комунальній власності Балаклійської територіальної громади Харківської області» до складу конкурсної комісії у рівній кількості входять:

– представники  Балаклійської міської ради;

– представники трудового колективу відповідного медичного закладу, обрані на загальних зборах трудового колективу;

– представники галузевих професійних спілок, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності подають по чотири кандидатури органу управління, який визначає представників до складу конкурсної комісії з таких кандидатур та/або з переліку належних експертів у сфері охорони здоров’я у кількості, рівній кількості представників органу управління.

Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я становить 9 осіб.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої документально підтверджено інформацію про:

– наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

– накладання адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

– наявність конфлікту інтересів.

Під час виникнення у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати органові управління письмову заяву про самовідвід.

У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, після формування складу конкурсної комісії такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин. Пропозиції, оформлені належним чином, просимо надати протягом 15-ти днів з моменту оприлюднення оголошення на офіційному веб – сайті Балаклійської міської ради до управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області  (м. Балаклія, пл. Ростовцева, 4, каб. № 1), телефон для довідок: (05749) 2-07-39.