БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Новини

Інформація щодо укладання колективних договорів

До уваги керівників та профспілкових організацій (уповноважених представників трудових колективів) підприємств, установ, організацій Балаклійської міської територіальної громади

Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації в установленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин, а колективні договори і територіальні угоди іншого рівня – місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

Згідно з частиною 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження, зокрема, повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня.

Проведення повідомної реєстрації колективних угод і договорів регулює Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 №115.

Відповідно до Порядку сторонам колективного договору для проведення повідомної реєстрації необхідно подати до реєструючого органу один примірник документа разом із супровідним листом, складеним на фірмовому бланку, в одному з наступних варіантах:
– паперовий документ з прошитими та пронумерованими сторінками;
– оригінал електронного документа з кваліфікованими цифровими підписами;
– електронна копія оригіналу паперового документа (фотокопія), засвідчена кваліфікованою електронною печаткою.

Тексти колективних договорів, змін та доповнень до них разом з листом реєструючого органу публікуються на офіційному веб-сайті Балаклійської міської ради за винятком інформації, доступ до якої обмежується законодавчо або відповідним рішенням сторін. Водночас необхідно зауважити, що на період дії воєнного стану доступ до перегляду вищезазначених документів закритий.

Балаклійська міська рада нагадує, що при підписанні цього документа слід враховувати умови застосування законодавства про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану стосовно оплати праці, особливостей встановлення та обліку часу роботи та відпочинку, надання відпусток тощо. У межах своєї діяльності професійні спілки повинні максимально забезпечувати громадський контроль за мінімальними трудовими гарантіями, передбаченими чинним законодавством України. Разом з тим законодавство передбачає самостійність у питаннях визначення додаткових пільг та компенсацій за роботу з особливими та шкідливими умовами праці, а також інших соціальних гарантій. Так, наприклад, при наявності фінансування документом можуть бути встановлені додаткові гарантії соціального захисту ветеранів праці, малозабезпечених та інших вразливих категорій осіб, забезпечення працівників харчуванням, оплатою медичного обслуговування, транспортним перевезенням до місця роботи та додому тощо. Відповідно до статті 20 Закону України «Про охорону праці», в колективному договорі сторони передбачають положення, що забезпечують працівників соціальними гарантіями в сфері охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, а також комплексні заходи з охорони праці та можливості їх фінансування.

Балаклійська міська рада пропонує керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності громади переглянути діючі колективні договори, з врахуванням змін трудового законодавства, за відсутності на підприємствах колективних договорів, укласти нові.

Для повідомної реєстрації колективних договорів та угод, змін та доповнень до них, а також за додатковими роз’яснення про порядок проведення повідомної реєстрації прохання звертатися за адресою:                 м. Балаклія, вул. Жовтнева, 18, кабінет  № 206.