Служба у справах дітей

Молодовець Леся Романівнаначальник служби
Малета Тетяна Павлівнаспеціаліст І категорії – бухгалтер
Сектор з питань усиновлення та розвитку сімейних форм виховання
Овдієнко Лілія Миколаївназаступник начальника, завідувач сектору
Сабова Світлана Володимирівнаголовний спеціаліст
Обізна Тетяна Василівнаголовний спеціаліст
Сектор з питань соціально-правового захисту дітей
Жмурко Тетяна Іванівназавідувач сектору
Кравцова Ірина Володимирівнаспеціаліст

Телефон: (05749) 2-91-14
E-mail: ssd-bal-mr-xo@ukr.net

Дитина шукає родину

Хлопчик, 1 рік.

Презентація центру соціальної підтримки дітей та сімей

Прийміть дитину у родину!

День усиновлення

Житлові та майнові права дитини

Не дарма в народі кажуть: «Мій дім – моя фортеця». Наявність домівки дарує нам відчуття впевненості, захищеності, безпеки. Це те комфортне місце, де кожного з нас чекають, люблять, готові допомогти, де можна відпочити душею й тілом від всіх життєвих негараздів.

Гарантуючи захищеність цивільних інтересів населення, ст. 47 Конституції України прописано право кожної людини на житло. Це право не оминає і маленьких громадян нашої держави – дітей.

Батьки, у свою чергу, також зобов’язані дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах. Вони мають право управляти майном, яке належить їхній малолітній дитині, без спеціального на те повноваження. Батьки або особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органів опіки і піклування укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню або спеціальній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати розподіл, обмін, відчуження житла.

Одними з найбільш розповсюджених питань є питання переоформлення спадщини на користь малолітньої (неповнолітньої) дитини. Після смерті батьків, або одного з них, дитина витупає спадкоємцем належного їм майна. Заява про прийняття спадщини подається до нотаріальної контори в строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини 
 (з дня смерті). Згідно зі ст. 1269 Цивільного кодексу України особа, яка досягла 14 років, має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або осіб, які їх замінюють. Заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої (до 14 років) особи подають її батьки (усиновлювачі) або особи, які їх замінюють.

Не менш актуальним залишається питання захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У разі позбавлення батьків батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення батьківських прав, суд одночасно має накладати заборону на відчуження майна та житла дітей, про що повідомляється нотаріальна контора за місцем знаходження майна та житла. Жиле приміщення, в якому проживали діти, зберігається за ними протягом усього часу їх перебування у відповідних закладах, в опікунів чи піклувальників, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу. Такі приміщення не можуть бути відчужені без отримання на це згоди від органів опіки та піклування, яка може надаватися лише у разі гарантування збереження права дітей на житло. Разом з тим, жиле приміщення, яке зберігається за дітьми, може бути передано в оренду іншим громадянам на строк до повернення дітей із зазначених форм влаштування.

У разі відсутності у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житла або якщо вселення їх в жиле приміщення, яке зберігалося за ними, неможливе, вони мають право на постановку на квартирний облік. Відповідно до Закону України від 13.01.2005
 № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Закону України від 26.07.2010 
 № 01-01/111 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа”, діти вищезазначеної категорії, які досягли 16 років, і не забезпечені житлом, мають право зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за заявою опікуна чи піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування. Після завершення перебування у відповідних закладах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях або завершення строку піклування діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа протягом місяця забезпечуються соціальним житлом до надання їм благоустроєного жилого приміщення для постійного проживання.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа, які перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, мають право зараховуватися на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і соціальний квартирний облік за місцем їх фактичного проживання, зазначеного у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа, місцем походження або проживання яких до влаштування в сім’ї громадян, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є населені пункти тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та які не перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, беруться на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, соціальний квартирний облік органами місцевого самоврядування за місцем їх фактичного проживання на території населених пунктів України, крім тимчасово окупованих територій та територій населених пунктів на лінії зіткнення. Зміна місця проживання таких осіб після взяття їх на облік як громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та на соціальний квартирний облік не є підставою для зняття їх з відповідного обліку.