Балаклійська міська військова адміністрація

Регламент міської ради

РЕГЛАМЕНТ

Балаклійської міської ради  

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 1. Нормативне регулювання діяльності ради.

Балаклійська міська рада (далі міська рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальні громади м.Балаклія, с.Асіївка, с.Борщівка, с. Бригадирове, с.Вербівка, с.Волохів Яр, с.Гусарівка, с.Лозовенька, с.Мілова, с.Ново Гусарівка, с.Петрівське, с.Протопопівка, с.Чепіль, с.Шевелівка, с.Яковенкове і здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про статус депутатів місцевих рад», «Про засади державної регуляторної політики», «Про доступ до публічної інформації»,  «Про запобігання  корупції», “Про засади державної мовної політики»,  «Про службу в органах місцевого самоврядування », «Про захист персональних даних».  іншими законами та цим Регламентом. 

Регламент Балаклійської міської ради (далі Регламент) визначає порядок проведення першої сесії міської ради, порядок обрання міського голови, секретаря міської ради ,заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, секретаря виконавчого комітету, скликання чергової та позачергової сесій міської ради, призначення пленарних засідань міської ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень міської  про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії міської ради. 

Регламент Балаклійської міської ради (далі – Регламент) затверджується не пізніше, ніж на другій сесії міської ради, прийнятим більшістю депутатів від  загального складу ради після його обговорення. У такому ж порядку приймаються рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

До прийняття  Регламенту міської ради чергового скликання  застосовується Регламент,що діяв у попередньому скликанні.

 У випадках прийняття законодавчих актів, що призвели до виникнення розбіжностей між окремими положеннями Регламенту та чинним законодавством, на черговій сесії  міської ради повинні бути внесені  відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

Інші зміни і доповнення до Регламенту приймаються до розгляду  міською радою за ініціативою виконкому, постійних комісій, міського голови, а також за вимогою більш ніж 1/3 від депутатів від загального складу ради.

Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Регламенту передаються на розгляд постійної комісії з   гуманітарних питань, охорони здоров’я, зв’язків з громадськими організаціями, торгівлі, прав людини, депутатської діяльності, протидії  та запобігання корупції,етики та регламентуу , яка надає свої висновки на розгляд міської ради. Ці висновки доводяться до відома депутатів на засіданні  ради при розгляді питання про внесення змін та доповнень до Регламенту.

Проект регламенту готується апаратом виконкому міської ради.

Стаття 2. Основні принципи діяльності міської ради

1. Діяльність міської ради здійснюється на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством України;

8) підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою  м. Балаклія її органів та посадових осіб;

9) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

10) судового захисту прав місцевого самоврядування.

     Стаття 3. Гласність та відкритість діяльності міської ради.

  1.Засідання міської ради та постійних комісій є відкритими і гласними, за винятками встановленими чинним законодавством та Регламентом.

2.На засіданнях міської ради  можуть бути присутні за офіційним запрошенням  особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені міським головою, секретарем міської ради, постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією міської ради..

Головуючий на сесії ради повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням. Цим особам з дозволу головуючого може бути надане право виступити на засіданні ради.

      3. Пленарні засідання ради проводяться у приміщенні міської ради у залі засідань. Місця для депутатів міської ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засідання міської ради, і не можуть бути зайняті іншими особами. Порядок розміщення запрошених осіб у залі засідань визначається головуючим.

  Якщо на пленарному засіданні  бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань з урахуванням вимог п.2-3 цієї статті.

   4.Особи ,присутні на засіданнях ради та ії органів, не повинні порушувати порядок ,мають стримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі недотримання цих вимог вони за пропозицією головуючого на засіданні можуть бути виведені із приміщення засідання.

     5.Представники засобів масової інформації можуть бути акредитовані на певний строк або на весь  час роботи даного скликання. Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при раді здійснюється секретарем міської ради  шляхом їх реєстрації на підставі офіційного подання засобу масової інформації до міської  ради або за заявою журналіста і технічного працівника з пред’явленням  ними службового посвідчення

     Представник засобу масової інформації може бути позбавлений акредитації виключно за рішенням міської ради. У разі порушенням ним  законів про інформацію і цього Регламенту.

     6. За рішенням ради можуть проводитись її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань. Пропозиції щодо проведення закритого пленарного засідання можуть надавати міський голова, постійні комісії та депутати. В разі надходження такої  пропозиції головуючий  зобов’язаний поставити її на голосування. Така пропозиція вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість депутатів, присутніх на сесії.

На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, присутність яких за рішенням ради необхідна для розгляду відповідного питання. Присутність на закритому пленарному засіданні будь-яких осіб, крім депутатів, вирішується міською  радою. Учасникам закритого пленарного  засідання забороняється використовувати засоби фото -,відео фіксації,засоби зв’язку ,звукозапису та обробки інформації. Порядок і та обсяг інформації,що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначається в кожному  конкретному випадку рішенням міської ради.

7. Гласність роботи ради, постійних комісій забезпечується шляхом опублікування інформації про ії діяльність у друкованих засобах массової інформації , розміщенні інформації на офіційному сайті Балаклійської міської ради в мережі Інтернет, а також надання на вимогу запитувачів у порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, можливості робити виписки з документів, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які інші носії інформації тощо.

  8. За наявної технічної можливості пленарне засідання сесії Балаклійської міської ради може транслюватись в режимі реального часу (он-лайн) через мережу Інтернет.

Стаття 4. Планування роботи ради.

1.Діяльність  міської  ради здійснюється відповідно до річного плану роботи міської ради., затвердженого на пленарному засіданні .

2.План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності міської ради та ії органів протягом року,визначає основні питання  для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень міської ради,визначає відповідальних за їх виконання.

3.Проект плану роботи міської ради розробляється під керівництвом міського голови на підставі пропозицій постійних комісій, заступників міського голови, депутатських фракцій та груп.

РОЗДІЛ 2. СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Стаття 1. Перша сесія міської ради нового скликання.

1. Першу сесію міської ради скликає, відкриває і веде голова  міської виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів. Це питання не включається до порядку денного першої сесії, інформація голови міської виборчої комісії береться депутатами до відома без голосування та заноситься до протоколу сесії.

2. Голова міської виборчої комісії інформує депутатів про підсумки виборів міського голови і представляє його депутатам. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарних засіданнях ради новообраний міський голова.

У разі якщо на час проведення першої сесії міської ради міський голова не обраний, про що інформує на сесії ради голова міської виборчої комісії, радою обирається тимчасова президія з числа депутатів ради в кількості трьох чоловік, які почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

3. До порядку денного першої сесії вносяться питання:

– про вибори секретаря міської ради;

– про утворення постійних комісій ради та затвердження їх персонального складу; 

– про обрання першого заступника та заступників міського голови;

– про утворення виконавчого комітету міської ради, затвердження його кількісного та персонального складу;

– про затвердження чисельності та структури виконавчого апарату міської ради, витрат на утримання ради та виконавчого апарату;

– про умови оплати праці міського голови;

За поданням головуючого, а також окремих депутатів до порядку денного можуть бути внесені і інші питання.

4. По кожному з питань порядку денного приймається окреме рішення.

Стаття 2. Скликання  чергової  сесії.

1. Сесії міської ради скликаються міським головою в міру необхідності,а в разі його відсутності секретарем міської ради, але не менше одного разу в квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру  у сфері господарської діяльності – не рідше, як один раз на місяць.

2. В окремих випадках у відповідності до вимог частин  6, 7 та 8 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія може скликатись з ініціативи виконавчого комітету ради, її постійних комісій або депутатами, які становлять не менш як третину загального  складу ради.

3.Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції ,що набрала необхідну кількість підписів ,протягом строку ,встановленого для ії розгляду

4. Рішення про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках ,в тому числі при скликанні позачергової сесії, – не пізніш як за день до сесії з зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Таке рішення у встановлені терміни   оприлюднюється на офіційному сайті Балаклійської міської ради в мережі Інтернет, Крім того секретар міської ради забезпечує повідомлення в телефонному режимі  кожного депутата ради про скликання сесії не пізніш як напередодні ії відкриття..

            5. Через засоби масової інформації

 (друковані засоби масової інформації), а також листівки, плакати, на сторінках офіційного сайту міської ради в мережі Інтернет  міська інформує про:

дату, час і місце скликання сесій міської ради як чергових, так і позачергових, основні питання порядку денного;

Стаття 3. Скликання позачергових сесій.

1. Позачергові сесії (не передбачені планом роботи ради) скликаються міським головою за пропозицією не менш як третини загальної чисельності депутатів,  та виконавчого комітету.

2. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, подаються міському голові із зазначенням часу скликання, питань, які передбачається внести на її розгляд, і з наданням проектів рішень та документів, розгляд яких пропонується. В разі невиконання цих вимог міський голова має право не скликати позачергову сесію, про що повідомляє ініціаторів.

3. Інформація про позачергову сесію доводиться до відома депутатів  не пізніше як за день до ії відкриття на офіційному сайті Балаклійської міської ради в мережі Інтернет,

4. Секретар міської ради при реєстрації депутатів забезпечує вручення проектів рішень та інших  матеріалів необхідних для проведення сесії

5. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо у місті чи районах міста, введення надзвичайного положення чи військового положення міська рада збирається без скликання не пізніш чотирьох годин з моменту їх оголошення для проведення позачергової сесії міської ради.

Стаття 4. Правомочність сесії.

1. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її роботі приймає участь більше половини депутатів від загального складу міської ради.

2. Перед кожним засіданням міської ради проводиться поіменна реєстрація депутатів. Реєстрація депутатів, що  прибули на сесію, починається за 30 хвилин до початку сесії.  Головуючий перед початком сесії повідомляє про кількість депутатів, які присутні на засіданні і про кількість відсутніх, в тому числі з поважних причин.

3. Перед проведенням голосування з проектів рішень головуючий на вимогу, заявлену депутатською групою або фракцією, може проводити перевірку кількості присутніх депутатів. Якщо голосування не може проводитись через відсутність кворуму, головуючий відкладає або закриває засідання. Вимога депутатської групи або фракції може подаватись як у письмовій формі за підписом керівника фракції або групи,  так і в усній. В останньому випадку ця вимога підлягає внесенню до протоколу.

Перевірка кількості депутатів, присутніх на засіданні ради, проводиться секретарем сесії шляхом поіменної переклички, результати якої вносяться до протоколу.

Стаття 5. Ведення пленарних засідань ради.

1.Засідання міської ради, ії постійних комісій ведуться державною мовою. Запрошені, доповідачі, депутати міської ради можуть виступати. доповідати,ставити запитання,  подавати депутатські заяви і запити як державною так і регіональною (російською) мовою.

2.. Засідання ради відкриває, веде і закриває міський голова, а у  разі немотивованої відмови або неможливості ним скликати сесію – секретар міської ради, крім випадків,передбачених законодавством.

3.Діловодство ради ведеться українською мовою.

4. Головуючий на засіданні має право:

– в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;

– ставити запитання доповідаючим, виступаючим або особам, яких торкається розгляд питання на сесії;

– у випадках передбачених  Регламентом , може позбавляти виступаючого слова;

– виступити поза чергою з продовженням при цьому часу, відведеного для дебатів.

5. Тривалість роботи сесії і перерви в її роботі визначаються регламентом сесії, який затверджується міською радою після прийняття порядку денного, але до початку розгляду його питань, виходячи з кількості включених до нього питань і часу, необхідного для їх всебічного обговорення і вирішення по суті.

.

Стаття 6.Підготовка  питань на розгляд сесії. Порядок денний сесії.

1. Проект порядку денного сесії готується секретарем і включає:

– розгляд питань, передбачених річним  планом  роботи  ради;

– пропозиції депутатів, депутатських груп і фракцій, постійних депутатських комісій, виконавчого комітету ради а також міського голови щодо розгляду питань життєдіяльності міської громади. 

2. Пропозиції до порядку денного сесії подаються письмово секретарю ради за 12 днів до відкриття чергової сесії. Необхідні аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти рішень з запропонованих питань подаються не пізніше 3 дні  до дня сесії, а у виняткових випадках у день відкриття.

За згодою депутата ради та за наявності технічної можливості проекти рішень направляються йому електронною поштою.

3. Після узгодження пропозицій щодо порядку денного сесії з міським головою та видачі ним розпорядження з цього приводу, всі матеріали передаються на попередній розгляд постійних комісій відповідно до їх функціональної спрямованості.

4. Комісії розглядають пропозиції та проекти рішень на засіданнях. Висновки комісій повинні мати обґрунтування щодо законності та доцільності винесення питання на розгляд сесії або порядку роботи над ним. Комісія має право підготувати свій проект рішення з запропонованого для обговорення питання. В цьому випадку на розгляд сесії виносяться обидва проекти запропонованих рішень.

5. Проекти, які передбачають нові видатки з міського бюджету, передаються на розгляд постійної комісії з питань бюджету. 

6. До обговорення проектів рішень на засіданнях постійних комісій можуть залучатись керівники і спеціалісти виконавчого апарату міської ради. Проекти рішень мають бути конкретними, містити перелік заходів, строки здійснення та виконавців; дієвими, реальними. В них повинні бути визначені форми (письмові та усні інформації, комісійні перевірки тощо) і строки контролю, особи, відповідальні за їх здійснення.

7. По проектах рішень з найважливіших питань життєдіяльності міста може бути проведено вивчення громадської думки, яке організується постійними комісіями, виконавчим  комітетом та органами самоорганізації населення. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час громадського обговорення, розглядаються відповідними постійними комісіями, належним чином узагальнюються і використовуються в подальшій роботі над доопрацюванням проектів рішень.

8. Термінові питання можуть вноситись у порядок денний сесії за рішенням міської ради. У зв’язку з тим, що такі питання не розглядались на засіданнях постійних комісій, головуючий ставить на голосування можливі варіанти процедури їх розгляду:

      1). Об’явити перерву в роботі сесії, розійтись по комісіям і провести засідання комісій, – при згоді потім – повернутися в зал і продовжити роботу сесії.

    2). Об’явити перерву і провести спільне засідання комісій безпосередньо в залі засідань і при досягненні згоди з запропонованого питання, продовжити роботу сесії.

    3). Провести засідання ради без окремого обговорення питання в комісіях. Якщо в процесі обговорення питання на засіданні ради виникне потреба спеціального розгляду його на засіданні комісій, то головуючий пропонує варіанти ,передбачені п.1 та п.2.

Кожна з пропозицій виноситься на голосування окремо.

           9. У порядок денний кожної чергової сесії крім основних питань включаються розділ «Різне», який передбачає собою питання, що можуть надійти в ході роботи сесії, зокрема про виступи, заяви і запитання депутатів, визнання звернень депутатів депутатськими запитами, заслуховування повідомлень про діяльність депутатських груп; відповіді посадових осіб на запити і запитання депутатів, інформації депутатів, посадових осіб та інші. Відносно запитів приймаються рішення, інформації беруться до відома без голосування.

Дебати з цих питань не відкриваються.

    10. Проект порядку денного сесії міської ради вноситься міським головою на затвердження міською радою.

   11. При наявності пропозицій про внесення до порядку денного додаткових питань, погоджених профільною постійною комісією , про зміну черговості розгляду питань порядку денного, головуючий на засіданні міської ради ставить запропонований проект порядку денного на голосування «за основу».

         12. Після прийняття проекту порядку денного «за основу» головуючий ставить на голосування пропозиції, доповнення та зміни до проекту порядку денного, зміни щодо черговості розгляду питань у порядку їх надходження на пленарному засіданні сесії міської ради.

        13. Пропозиції щодо будь-якого питання проекту порядку денного сесії міської ради обговорюються за скороченою процедурою, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Пропозиція до проекту порядку денного сесії міської ради, яка за результатами голосування міської ради не отримала вказаної необхідної кількості голосів депутатів, вважається відхиленою. Після голосування по кожній пропозиції, доповненню, змінам, що надійшли, головуючий ставить проект порядку денного на голосування «у цілому».

         14. Якщо проект порядку денного «у цілому» не прийнято, він ставиться на голосування «по пунктах». Порядок денний, сформований з прийнятих пунктів, вважається прийнятим «у цілому».

        15. Якщо порядок денний не прийнятий «за основу», на голосування ставиться окремо кожен пункт порядку денного з доповненнями, змінами, що надійшли. Прийняті сесією міської ради пункти включаються до порядку денного сесії, і він вважається прийнятим «у цілому».

        16. Порядок денний, до якого не надійшли доповнення чи зміни, ставиться на голосування «у цілому». Якщо порядок денний не прийнятий «у цілому», застосовується процедура голосування, передбачена пунктом14 цієї статті.

Стаття 7. Порядок розгляду питань на сесії. 

1.Час, який надається для доповіді з питання порядку денного сесії, не може бути більше 30 хвилин, співдоповіді – 20 хвилин і заключного слова – 10 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалістю не більше 5 хвилин. Для повторних виступів у дебатах, виступів з порядку ведення, з мотивів голосування, а також для внесення пропозицій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення поправок, надається до 2 хвилин, для заяв, внесення запитів – до 3 хвилин. Регламент роботи та тривалість кожної сесії визначається до початку розгляду питань порядку денного.

2. Для надання слова на більш тривалий час, ніж встановлено п.1 цієї статті, рада приймає процедурне рішення без дебатів. У разі необхідності головуючий на засіданні ради за проханням окремого виступаючого за згодою більшості присутніх депутатів може продовжити час для виступу.

3. Запис для виступів проводиться під час розгляду питання через секретаря ради, який веде протокол засідання, письмово. Депутати виступають в порядку черговості подання зави.

Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і у випадку усного звернення депутата.

На засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

У разі відсутності депутата на момент надання йому слова, вважається, що він відмовився від виступу.

4. З одного питання депутат може виступити не більше двох разів.

Слово для довідки, відповіді на запитання або пояснення може бути надано, а щодо порядку ведення засідання ради і з мотивів голосування повинно бути надано головуючим на засіданні позачергово, але не перериваючи виступаючого.

5. Перед розглядом питання рада може визначити загальний час для обговорення або час для запитань і відповідей, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова. Пропозиції щодо цього можуть надавати головуючий на сесії або депутати.

Якщо з витоком часу, відведеного для дебатів, більше 1/3 депутатів від загального складу ради наполягає на наданні слова депутатам, головуючий зобов’язаний надати слово не більш, як трьом депутатам.

Рішення про дострокове припинення дебатів приймається більшість від присутніх на засіданні депутатів.

Тексти виступів депутатів, які записались для виступу, але не змогли їх проголосити у зв’язку з припиненням дебатів, за проханням депутатів повинні бути включені до протоколу сесії, якщо були подані секретареві ради відразу після закінчення сесії. 

6. Запитання для доповідача чи співдоповідача депутати ставлять у письмовій або усній формі, відповіді на них даються одразу після доповіді (співдоповіді); спочатку на письмові запитання, а потім – на усні. Депутат має право при розгляді кожного питання ставити в письмовій та усній формах не більше двох запитань.

7. Перед кожним виступом депутат зобов’язаний назвати своє прізвище та назву місцевої партії (блоку партій), від якої його обрано (якщо депутат не входить до складу фракції), або назву фракції, до складу якої входить депутат.

8. Виступаючий на сесії не повинен вживати в своїй промові грубих та некоректних висловів або закликати до незаконних дій. У разі таких висловів і закликів головуючий повинен зробити попередження про їх неприпустимість. Після другого попередження виступаючий позбавляється слова. У цьому випадку питання про поведінку депутата за рішенням ради може бути передане до комісії з питань законності, депутатської етики та регламенту. Цим особам слово для повторного виступу з обговорюваного питання не надається.

Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші виступаючи або відхиляється від теми, головуючий на засіданні може звернутися до нього з проханням відповідно скоротити, закінчити або дотримуватися обговорюваного питання.

9. Якщо депутат виступає без дозволу головуючого на засіданні, він позбавляється слова. Такий виступ до протоколу не заноситься.

10. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу або не реагує на зауваження, оговорені в частині другій п. 8., головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу оратора, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу.

11. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий невірно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. У цьому випадку депутату надається слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування. 

12. Якщо депутат своєю поведінкою заважає нормальному проведенню засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. 

13. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди у проведенні засідання, головуючий може оголосити перерву або закрити засідання ради.

Стаття 8. Прийняття рішень.

1. Рішення міської ради вважаються прийнятими, крім процедурного або зазначеного у законі та Регламенті окремо, якщо після їх обговорення за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

2. Процедурні рішення передбачають собою: рішення про проведення відкритого, поіменного або таємного голосування, рішення про участь в роботі сесії осіб, не внесених до списку запрошених, рішення про надання слова таким особам, рішення про застосування заходів щодо забезпечення присутності депутатів на засіданні ради, а також рішення про перенесення дати чи часу засідання, оголошення перерви в засіданні. Ці рішення приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні, незалежно від їхньої кількості. Ці рішення не обговорюються, результати голосування з цих питань заносяться до протоколу.

3. Рішення міської ради приймаються відкритим поїменним та таємним голосуванням. 

4. Поіменне голосування проводиться по кожному питанню порядку денного окрім випадків передбачених діючим законодавством та цим Регламентом.  Відкрите поїменне голосування  здійснюється електронною системою «Turning Technologies» для автоматичного підрахунку голосів. У випадках проведення  пленарного 

засідання у місці голосування, де електронна система відсутня,або не працює, поіменне голосування передбачає собою таку процедуру: секретар ради (або секретар сесії) оголошує прізвище кожного депутата, зареєстрованого на сесії, депутат зобов’язаний, в свою чергу, чітко назвати: він «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ» щодо прийняття рішення. Секретар ради (або секретар сесії) проводить підрахунок голосів і повідомляє про результат голосування, який заноситься до протоколу пленарного засідання.               Результати поіменного  голосування  оформляються на окремому аркуші, підписуються секретарем ради (або секретарем сесії) та додаються до протоколу сесії.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному сайті Балаклійської міської ради в день голосування. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. Результати поіменного голосування зберігаються протягом необмеженого строку.

5. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування». За рішенням ради таємне голосування може проводитись і в інших випадках. Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів, в цьому випадку результати голосування підраховуються лічильною комісією, обраною радою.

6. Рішення ради, прийняте з урахуванням вимог частини другої п. 6. після належного оформлення згідно з інструкцією з питань діловодства у міській раді у п’ятиденний  строк направляються безпосереднім виконавцям та контролюючим органам (депутатським групам, комісіям, заступникам міського голови тощо), якщо воно не зупинено у відповідності до п. 4 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

7.Проекти рішень  міської ради, що підлягають обговоренню,оприлюднюються не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття з урахуванням  вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

8.Проекти рішень з запропонованого порядку денного сесії оприлюднюються не пізніше як  за 3 дні  до дня сесії, а у виняткових випадках у день відкриття.

  9.Рішення міської ради підлягають обов’язковому  оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня їх затвердження

10.Рішення та проекти рішень міської ради , оприлюднюються шляхом публікації  на офіційному сайті  міської ради та виконавчих органів в мережі Інтернет із зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення інформації.

11.Невідкладному оприлюдненню підлягають рішення міської про факти,що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб,і про заходи,які застосовуються у зв’язку з цим.»

12. Міська рада у кожному окремому випадку може прийняти рішення про    оприлюднення інших матеріалів, що стосуються її діяльності.

Стаття 9. Дисципліна та етика пленарних засідань

1. На засіданні ради виступаючий не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

2. Якщо депутат виступає без дозволу головуючого на засіданні, головуючий позбавляє його слова. Такий виступ не заноситься до протоколу.

3. Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу оратора, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу.

4. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні невірно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутись до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. У цьому випадку депутату надається слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.

5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку.

6. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

Стаття 10. Протокол сесії.

1.Засідання сесії міської ради протоколюються. Ведення протоколу здійснює секретар міської ради, крім випадків, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». В цьому разі рада обирає з числа депутатів секретаря сесії, який веде протокольний запис засідання. У протоколі зазначаються відомості про дату, час і місце проведення засідання; кількість присутніх депутатів; питання порядку денного, винесені на розгляд сесії; прізвище головуючого на засіданні і виступаючих; всі винесені на голосування питання та пропозиції; повні результати голосування та прийняті рішення; данні реєстрації депутатів та список усіх присутніх на сесії осіб.

2. Протоколи сесії міської ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою, а у разі його відсутності – секретарем ради, а у випадку, передбаченому частинами 7 та 8 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні

3. Діловодство ради ведеться українською мовою.

РОЗДІЛ 3. ДЕПУТАТИ, ДЕПУТАТСЬКІ ФОРМУВАННЯ.

Стаття 1. Депутати міської ради.

1. Діяльність депутатів у раді та її органах визначається законами України та цим Регламентом.

2. Депутат зобов’язаний зареєструватись і бути присутнім на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів допускається лише з поважних причин (відрядження, відпустка, хвороба тощо) при умові завчасного повідомлення про це міського голови або секретаря ради у письмовій чи усній формі.

У разі невиконання депутатом цієї вимоги він, за рішенням комісії з питань законності, депутатської етики та регламенту, дає комісії письмові пояснення з цього приводу.

3. У разі пропуску депутатом міської ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень міської ради та її органів, міська рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

4. Якщо депутат допускає образливі або лайливі висловлювання щодо інших депутатів або вчиняє дії, не сумісні з правилами депутатської етики, за висновком комісії з питань законності, депутатської етики та регламенту, до нього радою можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження, догана, сувора догана з наступним повідомленням про це  на офіційному сайті Балаклійської міської ради в мережі Інтернет

5. Інші питання діяльності депутатів визначаються Законами України „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами.

Стаття 2. Депутатські групи.

1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутат має право входити до складу лише однієї депутатської групи.

2. Депутатська група реєструється міською радою. Для реєстрації депутатської групи міському голові подається письмове подання особи, яка очолює депутатську групу, до подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про формування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

3. В разі внесення змін до складу депутатської групи міському голові подається письмове повідомлення, підписане особою, яка очолює групу, із зазначенням змін, які відбулись в складі депутатської групи. Про такі зміни міський голова  доводить до відома депутатів на найближчому пленарному засіданні ради.

4 Представник депутатської групи має право на гарантований виступ на пленарному засіданні з кожного питання порядку денного сесії.

5. Діяльність депутатської групи припиняється:

5.1. у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж п’ять депутатів;

5.2. у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

5.3. після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

6. У разі припинення діяльності депутатської групи на підставах, передбачених підпунктами 5.1. та 5.2. пункту 5 цієї статті, міський голова, доводить цю інформацію  до відома ради на найближчому пленарному засіданні 

7. Міська рада має право заслухати на сесії повідомлення про діяльність депутатської групи. Пропозицію щодо заслуховування повідомлення про діяльність депутатської групи має право вносити міський голова, постійні комісії та не менш як 1/3 депутатів від загального складу ради. Постійні комісії та депутати (не менш як 1/3 депутатів від загального складу ради) надають свої пропозиції щодо заслуховування повідомлення про діяльність депутатської групи міському голові. Про намір заслухати повідомлення про діяльність депутатської групи міський голова усно або письмово повідомляє особу, яка очолює депутатську групу, або представника депутатської групи, зазначеного в повідомленні про сформування депутатської групи, не пізніш як за два дні до сесії, на якій планується заслухати повідомлення про діяльність депутатської групи.

Питання про внесення до розділу “Різне” порядку денного питання про заслуховування повідомлення про діяльність депутатської групи виноситься на голосування міським головою та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Повідомлення про діяльність депутатської групи береться депутатами до відома без голосування.

8. Матеріали засідань та інші матеріали депутатських груп зберігаються секретарем ради у приміщенні міської ради.

Особи, які уповноважені представляти групу, зобов’язані своєчасно надавати протоколи, матеріали засідань та інші документи секретарю міської ради..

9.Міський голова  надає допомогу депутатським групам у здійсненні ними своїх функцій у міській раді.

Стаття 3. Депутатські фракції

1. Депутатська фракція формується на партійній основі за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутати, які входять до складу депутатської фракції, обирають особу, яка очолює депутатську фракцію.

Депутат має право входити до складу лише однієї фракції.

2. Для реєстрації депутатської фракції міському голові  подається письмове подання особи, яка очолює депутатську фракцію, із зазначенням депутатів, уповноважених представляти депутатську фракцію, до якого додається протокол про утворення депутатської фракції.

 Інформацію про реєстрацію депутатської фракції міський голова доводить., до відома депутатів на найближчому пленарному засіданні.

3. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією.

4. В разі внесення змін до складу депутатської фракції міському голові подається письмове повідомлення, підписане особою, яка очолює фракцію, із зазначенням змін, які відбулись в складі депутатської фракції. Про такі зміни міський голова доводить до відома депутатів на найближчому пленарному засіданні.

5. Представник депутатської фракції має право на гарантований виступ на пленарному засіданні з кожного питання порядку денного сесії.

6. Матеріали засідань та інші матеріали депутатських фракцій зберігаються секретарем ради у приміщенні міської ради.

7.Особи, які уповноважені представляти фракцію, зобов’язані своєчасно надавати протоколи, матеріали засідань та інші документи фракції секретарю міської ради

8. Міський голова  надає допомогу депутатським фракціям у здійсненні ними своїх функцій у міській раді.

Стаття 4.Порядок дострокового припинення повноважень депутатів

1. Повноваження депутата міської ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення міської ради у разі:

1) його відкликання виборцями у порядку, встановленому Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення його до відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції;

7) його смерті.

2. Повноваження депутата міської ради можуть припинитися достроково також за рішенням міської ради у зв’язку:

1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено за покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

2) з особистою заявою депутата міської ради про складення ним депутатських повноважень.

3. Питання про дострокове припинення повноважень депутата у випадках, передбачених пунктом 2 цієї статті, попередньо розглядається на засіданні постійної комісії з питань  законності,депутатської етики та регламенту, яка надає свої висновки з цього питання міській  раді.

4. В разі прийняття рішення про дострокове припинення повноважень депутата міський голова доводить про це рішення до відома населення та міської виборчої комісії.

5. Інформація про дострокове припинення повноважень депутата міської ради оприлюднюється на офіційному сайті міської ради в мережі «Інтернет»

6. Депутат міської ради не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов’язаних з депутатською діяльністю.

7. Депутат міської ради не може мати іншого представницького мандата.

РОЗДІЛ 4. КОМІСІЇ РАДИ.

Стаття 1. Постійні комісії ради.

1. Завдання і компетенція постійних комісій визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», положенням про постійні комісії міської ради,яке затверджується міською радою , цим Регламентом, а також рішенням міської ради.

2. Постійні комісії міської ради утворюються з числа депутатів ради на першій сесії нового скликання на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Кількісний і персональний склад комісій затверджується радою списком за пропозицією міського голови. 

3. У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані старі постійні комісії, змінено їх кількісний або персональний склад. Пропозиції з цих питань вносить на розгляд сесії міський голова.

4. Постійні комісії ради утворюються для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Постійні комісії можуть розглядати будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування.

Постійні комісії за дорученням ради, міського голови, або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарства і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

За дорученням міського голови постійні комісії розглядають також звернення, що надходять до міської ради або до міського голови; готують висновки та рекомендації з питань, порушених у зверненнях.

5. Постійні комісії за дорученням ради, міського голови , секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також питання, віднесені до відання ради, виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форми власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради шляхом заслуховування питань про хід виконання рішень міської ради на засіданнях постійних комісій ради.

6. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської  ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, а також протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами відповідних постійних комісій.

Спільні засідання постійних комісій веде міський голова або секретар міської ради, а в разі неможливості – депутат, обраний постійними комісіями, із присутніх на спільному засіданні членів відповідних постійних комісій.

7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

8. Голови постійних комісій обираються міською радою за пропозицією міського голови. 

Повноваження голови постійної комісії можуть бути достроково припинені радою за його заявою, за ініціативою міського голови, за рішенням відповідної постійної комісії, прийнятим на ії засідання (при головуванні іншого члена цієї комісії, без врахування голосу самого голови постійної комісії), за вимогою не менше третини депутатів від загального складу міської  ради

9. Персональний склад членів постійних комісій міської ради обирається за списком без дебатів за пропозицією міського голови .

Всі члени комісії користуються рівними правами. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

10. До складу постійних комісій не можуть бути обрані  міський голова та секретар міської ради

11. Про утворення постійних комісій, обрання їх голів та персонального складу їх членів міська рада приймає відповідні рішення.

12. Інші питання діяльності постійних комісій регулюються Положенням про постійні комісії міської ради, яке затверджується не пізніш як на другій сесії.

Стаття .2. Порядок організації роботи постійної комісії ради

1. На першому засіданні постійної комісії обирається заступник голови та секретар комісії.

2. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

3. Засідання комісії, як правило, проводяться відкрито, але за своїм рішенням комісія має право провести закрите засідання. Пропозиції щодо проведення закритих засідань можуть надавати члени комісії. На закритих засіданнях постійних комісій мають право бути присутніми міський голова,секретар міської ради та особи, присутність яких, за рішенням голови комісії або комісії, буде визнана можливою або обов’язковою.

4. За результатами вивчення і розгляду питань комісія приймає висновки і рекомендації. Засідання комісії протоколюються. Протоколи засідань комісії зберігаються весь строк діяльності ради відповідного скликання. Діловодство комісії забезпечує секретар комісії. Матеріали засідань постійних комісій зберігаються в приміщенні міської ради в кабінеті  секретаря міської ради протягом терміну повноважень ради, після чого можуть передаватись на зберігання до архіву..

5. Член комісії, не згодний з її рішенням, має право викласти свою точку зору на сесії ради в порядку виступу або повідомити про неї в письмовій формі головуючого на засіданні комісії.

6. За розпорядженням (усним чи письмовим) міського голови постійним комісіям для проведення засідань надається приміщення, необхідна оргтехніка, канцелярське приладдя, створюються інші необхідні умови для її діяльності.

При користуванні наданим приміщенням, іншим майном, голова і члени постійної комісії додержуються встановленого внутрішнього режиму, дбайливо ставляться до наданих матеріальних цінностей.

Стаття 3. Тимчасові контрольні комісії ради.

1. Тимчасові контрольні комісії ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень ради. Ці комісії подають на розгляд ради свої звіти і пропозиції.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради

3. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, в закритому режимі. При цьому на її засіданнях мають бути присутні міський голова та його заступники.

 Комісія може запрошувати на свої засідання осіб, яких стосуються питання, що розглядаються. Ці особи можуть бути присутні лише при розгляді конкретного питання, що них стосується.

. 4. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила комісію.

Рада нового скликання може визнати повноваження тимчасової контрольної комісії, утвореної радою попереднього скликання, якщо до складу ради нового скликання увійшли депутати, що входили до складу тимчасової контрольної комісії. Рада нового скликання також може визнати повноваження тимчасової контрольної комісії та запропонувати до її складу депутатів ради нового скликання

Стаття 4. Лічильна комісія.

1. Лічильна комісія обирається радою для проведення таємного голосування у випадках, передбачених статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування”, та в інших випадках – за рішенням ради.

2. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу лічильної комісії можуть надавати депутати. Рішення про створення лічильної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря. Засідання лічильної комісії проводиться закрито. У складі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

.

Стаття 5. Редакційна робота.

Виконавчий апарат міської ради узагальнює пропозиції, поправки, зауваження до проектів рішень, які розглянуті і прийняті на засіданні ради, і після доопрацювання через секретаря ради передаються виконавцям, а також органам і посадовим особам, на яких покладено здійснення контролю.

РОЗДІЛ 5. ЗДІЙСНЕННЯ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ І ПОВНОВАЖЕНЬ.

Стаття 1. Контроль за виконанням рішень міської ради.

1.Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень, відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування,цього Регламенту

2. Контроль за виконанням рішень ради  організовує секретар ради. 

3.Рішенням ради,як правило,покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію ради.

4. Рішення міської ради одразу після їх прийняття,але пізніше триденного строку після закриття сесії ради, передаються до відповідних (профільних постійних комісій ради).

            5.Постійна комісія ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень,надає інформацію про хід виконання відповідних рішень міському голові.

6. Питання про зняття з контролю повністю виконаних рішень або продовження строків їх виконання вирішує міська рада на своєму засіданні.

Стаття 2. Розгляд депутатських запитів.

1.   Депутати міської ради мають право звертатись з депутатськими запитами до посадових осіб міської ради та її органів, до керівників підприємств, організацій і установ, розташованих на території міста, незалежно від форм власності і підпорядкування з питань, які віднесенні до відання ради.

2. Питання про визнання відповідної вимоги депутата депутатським запитом розглядається міською радою, про що приймається відповідне рішення більшістю депутатів, присутніх на засіданні ради. Рішенням встановлюється строк для розгляду запита. Пропозиція з цього питання може надходити від депутата, який подав звернення, а також головуючого на сесії.

3. Депутатський запит може бути внесений депутатом, або групою депутатів попередньо або безпосередньо на пленарному засіданні ради у письмовій формі. Запит підлягає включенню до порядку денного сесії у розділі «Різне». На засіданнях постійних комісій депутатський запит не розглядається і не обговорюється, крім випадків, коли до його виконання залучаються, згідно з рішенням ради, ті чи інші комісії.

4. У разі необхідності депутатський запит обговорюється на сесії. Необхідність обговорення визначається шляхом голосування за пропозицією головуючого або депутатів.

5. Копія рішення міської ради про депутатський запит разом із запитом надсилаються відповідному органу або посадовій особі, до яких вони були звернуті, головою міської ради. В супроводжувальній записці обов’язково визначається необхідність своєчасного надання письмової відповіді на запит в зазначений міською радою термін.

6. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані про це повідомити міську раду та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту. Окреме рішення ради з цього приводу не приймається.

7. Контроль за своєчасним виконанням запиту та надходженням відповідних інформацій здійснює секретар ради.

8. При одержанні відповіді на депутатський запит міський голова на найближчому пленарному засіданні у розділі «Різне» оголошує цю відповідь. Рішення з цього приводу не приймається.

У разі необхідності відповідь на запит розглядається і обговорюється на сесії, про що приймається відповідне рішення. При обговоренні відповіді на депутатський запит на сесію може запрошуватися посадова особа, до якої було зроблено запит.

Розділ 6. Регламент виконавчого комітету Балаклійської міської ради 

Підрозділ І. Загальні положення

Стаття 1.1 Нормативне регулювання діяльності виконавчого комітету.

Виконавчий комітет міської ради (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом ради, який відповідно до Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Статуту територіальної громади міста Балаклія створюється міською радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством.

Виконавчий комітет утворюється на першій сесії новообраної міської ради. Кількісний склад  виконавчого комітету визначається радою, персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.

Виконавчий комітет утворюється в складі міського голови, заступників міського голови, керуючого справами  виконкому, секретаря виконавчого комітету, старост, керівників виконавчих органів ради, представників громадськості, установ і організацій міста.

До складу виконавчого комітету входить також за посадою секретар міської ради.

Виконавчий комітет утворюється на строк повноважень ради і здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Кількісний і персональний склад виконавчого комітету може змінюватись радою з додержанням вимог цієї статті.

Очолює  виконавчий комітет міський голова. Уразі його відсутності ці функції виконує перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. У разі дострокового припинення повноважень міського голови по одному з мотивів, передбачених п. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», його функції по керівництву виконавчим комітетом здійснює секретар ради

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним цим органам.

Виконавчий комітет не рідше одного разу на рік або за відповідним рішенням ради звітує про свою діяльність перед радою та інформує про неї громадян міста.

Підрозділ ІІ. Організація роботи виконавчого комітету міської ради.

Стаття 2.1 Планування роботи виконавчого комітету .

Виконком міської ради організує свою роботу за планами – поточними на квартал, які затверджуються виконавчим комітетом на його засіданнях.

Основою поточного плану є основна діяльність виконавчого комітету, перспективний план міської ради, розпорядчі документи, пропозиції і рекомендації органів державної влади та місцевого самоврядування вищого рівня.

План роботи виконавчого комітету затверджується на його засіданні. Рішення щодо плану роботи вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини загального складу виконавчого комітету.

Контроль за виконанням плану роботи покладається на керуючого справами виконавчого комітету.

Стаття 2.2   Зміст поточного плану виконавчого комітету.

Поточні плани роботи виконавчого комітету включають розділи:

основні напрямки діяльності виконавчого комітету;

календар засідань виконавчого комітету;

основні заходи;

робота в проектах та програмах;

підготовка регуляторних актів;

У відповідності до вимог часу та інших випадках до планів можуть вноситись зміни та доповнення. Відповідні рішення з цього питання приймаються виконавчим комітетом за поданням заступників міського голови, керуючого справами та інших членів виконкому з додержанням вимог п. 2.1.3 регламенту

Підрозділ ІІІ. Порядок підготовки і проведення засідань виконавчого комітету

Скликання засідань  виконавчого комітету міської ради здійснюється міським головою, крім випадків, передбачених п. 1.1.7. ст. 1.1 розділу УІ даного регламенту 

Засідання виконавчого комітету проводяться відповідно до плану роботи у третю середу місяця і правомочні у разі присутності більше половини загального складу виконавчого комітету. У разі потреби за пропозицією міського голови або третини загального складу членів виконкому може скликатись позачергове засідання виконавчого комітету. Рішення про скликання позачергового засідання виконавчого комітету доводиться до відома всіх членів виконкому не пізніше як за один день до дати його проведення з оголошенням переліку питань , які підлягають розгляду, за необхідністю в день проведення. 

Відповідальними за підготовку матеріалів на засідання виконавчого комітету є заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків.

Організацію та технічне забезпечення засідань виконавчого комітету здійснює керуючий справами виконкому.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні виконавчого комітету, готує керуючий справами на основі плану роботи та наданих проектів рішень.

Не пізніше ніж за два дні до засідання порядок денний узгоджується з міським головою і доводиться до відома безпосередніх виконавців.

Не передбачені порядком денним питання, при наявності проектів рішень , вносяться до порядку денного на засіданні за погодженням з міським головою.

Виконавчі органи ради, міські установи і організації, які вносять питання на розгляд виконкому з власної ініціативи, надають крім проекту рішення відповідні додатки, мотивоване обґрунтування необхідності прийняття такого рішення та інші документи передбачені чинним законодавством.   

Оповіщення про час та місце засідання виконавчого комітету членів виконкому, працівників виконавчих органів ради здійснює керуючий справами виконкому. На нього також покладається реєстрація прибулих на засідання членів виконкому, запрошених.

Порядок денний і регламент розгляду питань затверджується на початку кожного засідання виконавчого комітету за пропозицією головуючого.

Доповідачами з основних питань на засіданнях, як правило є керівники структурних підрозділів виконкому, керівники підприємств, установ і організацій міста. Зі співдоповідями можуть виступати голови (заступники голів або секретарі) постійних депутатських комісій міської ради. З інших питань порядку денного доповідають заступники міського голови та керуючий справами.

Члени виконавчого комітету на засіданні виконавчого комітету мають право:

вимагати від доповідачів і запрошених роз’яснень щодо питань, які розглядаються;

брати участь у обговоренні всіх питань;

пропонувати прийняття рішень, вносити пропозиції, зміни та доповнення до них або пропонувати перенесення розгляду питання на наступне засідання;

вносити пропозиції до проекту рішення.

отримувати проекти рішень перед засіданням , матеріали на вимогу.

Запрошені на засідання мають право:

брати участь в обговоренні внесеного питання з правом дорадчого голосу;    

давати довідки і роз’яснення з питань, які розглядаються.

Протокол засідання виконавчого комітету та прийняті на ньому рішення підписуються міським головою. У випадках, передбачених ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», протоколи і рішення підписує перший заступник (заступник) міського голови, а у разі дострокового припинення повноважень міського голови (ст. 79 Закону) – секретар ради.

Ведення і оформлення протоколів засідань виконавчого комітету, їх облік здійснює керуючий справами міськвиконкому.

Підрозділ ІV. Порядок підготовки і прийняття рішень виконавчого

комітету міської ради

Відповідно до п.6 ст. 59  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”       виконавчий комітет міської ради, в межах своїх повноважень, приймає рішення більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

Питання на розгляд виконавчого комітету можуть вноситись міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови, керуючим справами, членами виконавчого комітету, керівниками виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій міста. 

Підготовка питань на засідання виконавчого комітету здійснюється з урахуванням вимог п. 3.8  цього регламенту. До підготовки питань можуть залучатись фахівці підприємств, установ і організацій, політичних партій і рухів.

При підготовці проектів рішень можуть бути враховані наступні вимоги:

4.4.1 Заголовок проекту рішення викладається лаконічно і складається з одного речення. Якщо у проекті йдеться про декілька питань, заголовок формулюється узагальнено.

4.4.2 Тексти проектів рішень, додатків та інших матеріалів до них викладаються державною мовою. Суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість подвійного тлумачення.

4.4.3 Рішення  виконавчого комітету повинні відповідати вимогам діючого законодавства, мати посилання на статті законів України, на яких ґрунтуються рішення, враховувати вимоги інструкції з діловодства в Балаклійській міській раді. Як правило, з одного і того ж питання не повинно бути два чи більше рішень.

4.5 Завізовані працівниками, що готували проект рішення, заступниками міського голови з питань роботи виконавчих органів ради (згідно з розподілом обов’язків) та керівником відділу юридичного забезпечення проекти рішень, що готуються до розгляду на засіданні виконавчого комітету, передаються керуючому справами міськвиконкому за 3 дні до засідання. В проектах рішень зазначаються перелік організацій, яким їх слід розіслати.

4.6 Рішення, прийняті виконкомом з поправками, доповненнями і змінами, доопрацьовуються особами, яким дані відповідні доручення, редагуються заступниками міського голови протягом доби, а у виключних випадках – в термін встановлений виконкомом для доопрацювання.

4.7 Реєстрація рішень є сквозною протягом року.

4.8 Протокол засідання виконавчого комітету формується і підписується у 10- денний термін міським головою. 

4.9 Проекти рішень  виконавчого комітету, що підлягають обговоренню,оприлюднюються не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття з урахуванням  вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Рішення виконавчого комітету підлягають обов’язковому  оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня їх затвердження.

Рішення та проекти рішень виконавчого комітету,оприлюднюються шляхом публікації  на офіційному сайті  міської ради та виконавчих органів в мережі Інтернет із зазначенням дати оприлюднення і дати оновлення інформації.

Невідкладному оприлюдненню підлягають рішення виконавчого комітету про факти,що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб,і про заходи,які застосовуються у зв’язку з цим.»

Підрозділ V. Здійснення контрольних повноважень

5.1 Контроль за виконанням власних рішень виконавчого комітету здійснюють заступники міського голови, керуючий справами або особи, на яких покладено контроль одним з пунктів прийнятого рішення у кожному конкретному випадку.

5.2  Безпосереднє технічне забезпечення контролю за  виконанням рішень здійснює керуючий справами міськвиконкому у наступному порядку:

5.3 Рішення не пізніше ніж у 10 – денний термін з дня прийняття ставиться на контроль, або в термін вказаний у рішенні.

5.4 Зняття з контролю рішень виконавчого комітету здійснюється після виконання всіх пунктів, в яких зазначались конкретні строки та виконавці.

Секретар міської ради           О.Я.Бондар