Расписка при продаже квартиры, образец - fortstroi.com.ua
Информация о недвижимости - comintour.net
Чем штукатурят газобетон, смотрим на странице http://stroidom-shop.ru

Поділитись у соцмережах

Опубліковано: 29.01.2015 р.

Про встановлення на території Балаклійської міської ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного та акцизного податків

На виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. за № 71-VIII Балаклійською міською радою були прийняті наступні рішення:

БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
LХХVІ сесії  VІ скликання
від 23 січня 2015 року № 16-VІ

Про встановлення на території Балаклійської міської ради  
Харківської області податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки

    У зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. за № 71-VIII, з метою забезпечення надходжень та видатків міського бюджету, його збалансованості, керуючись ст. ст. 143, 144 Конституції України, ст. ст. 7, 10, 12, 14, 266 Податкового кодексу України, ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Балаклійська міська рада, –

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території Балаклійської міської ради Харківської області податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком.
2. Виконавчому комітету Балаклійської міської ради оприлюднити дане рішення у Балаклійській районній газеті «Вісті Балаклійщини» та на сайті Балаклійської міської ради в мережі Інтернет.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Онопрієнко О.В.).

Балаклійський міський голова                                                   О.М. Літвінов

Додаток  
до рішення LХХVІ сесії Балаклійської
міської ради VІ скликання
від  «23» січня  2015 р. за № 16-VІ

ПОДАТОК  НА НЕРУХОМЕ  МАЙНО,
ВІДМІННЕ  ВІД  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

1.    Платники податку
1.1. Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі по тексту – податок), є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
2. Об’єкт оподаткування
2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
2.2. Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.
2.2.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:
а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;
в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;
г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;
ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.
2.2.2. Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;
2.2.3. Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.
2.3. Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:
а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;
б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;
в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;
г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;
ґ) будівлі промислові та склади;
д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);
е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;
є) інші будівлі.
2.4. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Балаклійської міської ради Харківської області;
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.
3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
4. Пільги із сплати податку
4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на  70 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості –  на  150 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх  часток),  –  на  220 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
Балаклійська міська рада Харківської області може збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена цим підпунктом.
4.2. Балаклійська міська рада Харківської області встановлює пільги з податку, що сплачується на її території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
4.3. Встановити пільгу з податку, що сплачується на території Балаклійської міської ради Харківської області з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості,  шляхом звільнення від його сплати:
а) релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями);
б) дитячих закладів оздоровлення та/або відпочинку, власниками (засновниками) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, у тому числі в частках.  
4.4. Пільги з податку, що сплачується на території Балаклійської міської ради Харківської області, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
Встановити  пільгу з податку, що сплачується на території Балаклійської міської ради Харківської області з об’єктів житлової нерухомості, для наступних фізичних осіб шляхом звільнення від його сплати:
- фізичні особи, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника.
4.5. Пільги з податку, що сплачується на території Балаклійської міської ради Харківської області  з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням Балаклійської міської ради Харківської області;
- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
4.6. Пільги з податку, що сплачується на території Балаклійської міської ради Харківської області з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.
4.6.1. Встановити  пільгу з податку, що сплачується на території Балаклійської міської ради Харківської області з об’єктів нежитлової нерухомості, шляхом звільнення від його сплати за наступне майно:
а) господарські (присадибні) будівлі, а саме: вбиральні, погреби, навіси, альтанки.
б) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних закладів охорони здоров’я;
в) об’єкти нежитлової нерухомості комунальних підприємств, що здійснюють надання житлово-комунальних послуг на території Балаклійської міської ради Харківської області;
г) об’єкти нежитлової нерухомості, що передані в оренду органам державної влади, органам місцевого самоврядування, а також організаціям, створеним ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими.
4.6.2. Встановити пільгу з податку, що сплачується на території Балаклійської міської ради Харківської області з об’єктів нежитлової нерухомості, а саме: господарських (присадибних) будівель,  що перебувають у власності фізичних осіб, які належать до пільгової категорії громадян,  або у складі сім’ї яких є фізичні особи, які належать до пільгової категорії громадян. Згідно зазначеної пільги ставка податку встановлюється у розмірі 0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
Перелік фізичних осіб, які належать до пільгової категорії громадян:
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа, визнані такими відповідно до закону, діти-інваліди, які виховуються одинокими матерями (батьками);
- особи, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей;
- інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни, діти війни;
- особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1, 2 категорії);
- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною: нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма   і   більше   медалями   «За   відвагу»,  а  також  Герої Соціалістичної  Праці,  удостоєні  цього  звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років;
- особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною: Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави;
- самотні громадяни похилого віку, які перебувають на обліку та обслуговуванні у  територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Балаклійському районі Харківської області.
Пільга з податку, що зазначена у даному пункті, надається  один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік) за будь-якою одною категорією з переліку фізичних осіб, які належать до пільгової категорії громадян.
4.6. Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості відомості стосовно наданих ними пільг.
5. Ставка податку
5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням Балаклійської міської ради  Харківської області у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування  і вказані у пунктах 5.2, 5.3 цього додатка до рішення.
5.2. Встановити наступні розміри ставок податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності:
а) фізичних осіб – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;
б) юридичних осіб – 2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
5.3. Встановити наступні розміри ставок податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності:
а) фізичних осіб – 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування;
б) юридичних осіб – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.
6. Податковий період
6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6.2. Встановити, що у 2015 році базовий податковий (звітний) період починається з 01.01.2015р.     
7. Порядок обчислення суми податку
7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту  4 цього додатка до рішення, та пільги Балаклійської міської ради Харківської області з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 цього  додатка  до рішення, та пільги Балаклійської міської ради Харківської області з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1 пункту 4  цього додатка до рішення,  та пільги Балаклійської міської ради Харківської області з неоподатковуваної площі таких об’єктів (у разі її встановлення),  та відповідної ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів  «б» та «в»  цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.
7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку,   обчисленого згідно  з  підпунктом 7.1 пункту 7 цього додатка до рішення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Балаклійської міської ради Харківської області за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня  року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника
об’єкта оподаткування податком
8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
9. Порядок сплати податку
9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до  міського бюджету   згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
10. Строки сплати податку
10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:
 а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
 б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до  30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Інші питання щодо адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України.

Секретар Балаклійської міської ради                                   О.В. Коновалова


 

БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
LХХVІ сесії  VІ скликання
від 23 січня 2015 року № 17-VІ

Про встановлення на території Балаклійської міської ради  
Харківської області акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

    У зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. за № 71-VIII, з метою забезпечення надходжень та видатків міського бюджету, його збалансованості, керуючись ст. ст. 143, 144 Конституції України, ст. ст. 7, 10, 12, 14, 212 – 215, 222 Податкового кодексу України, ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Балаклійська міська рада, –

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території Балаклійської міської ради Харківської області акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів згідно з додатком.
2. Виконавчому комітету Балаклійської міської ради оприлюднити дане рішення у Балаклійській районній газеті «Вісті Балаклійщини» та на сайті Балаклійської міської ради в мережі Інтернет.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Онопрієнко О.В.).

Балаклійський міський голова                                                   О.М. Літвінов

Додаток  
до рішення LХХVІ сесії Балаклійської
міської ради VІ скликання
від  «23» січня  2015 р. за № 17-VІ

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК  
З РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

1. Платники податку
1.1. Платником акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (далі по тексту – податок) є особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.
1.2. Реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування.
1.3. Особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.
2. Об’єкт оподаткування
Об'єктом оподаткування є операції з  реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зазначених у підпункті 1.2 пункту 1 цього додатка до рішення.
3. База оподаткування
Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до пункту  2 цього додатка до рішення.
4. Ставка податку
Ставка податку встановлюється з 01 січня 2015 року у розмірі п’яти відсотків від вартості (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, реалізованих відповідно до пункту 2 цього додатка до рішення.
5. Податковий період
Базовий податковий (звітний) період відповідає календарному місяцю.
Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є  дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у  разі реалізації товарів фізичними особами-підприємцями, які сплачують єдиний податок,  –  є дата надходження оплати за проданий товар.
6. Порядок сплати податку
6.1. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.
6.2. Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  зараховується до міського  бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
7. Строк сплати податку
7.1. Суми податку перераховуються до міського бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.
7.2. Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу України.

Інші питання щодо адміністрування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим кодексом України.

Секретар Балаклійської міської ради                                   О.В. Коновалова
БАЛАКЛІЙСЬКА МІСЬКА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
LХХVІ сесії  VІ скликання
від «23» січня 2015 року № 18-VІ

Про встановлення на території Балаклійської міської ради   
Харківської області транспортного податку

    У зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. за № 71-VIII, з метою забезпечення надходжень та видатків міського бюджету, його збалансованості, керуючись ст. ст. 143, 144 Конституції України, ст. ст. 7, 10, 12, 14, 267 Податкового кодексу України, ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Балаклійська міська рада, –

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити на території Балаклійської міської ради Харківської області транспортний податок згідно з додатком.
2. Виконавчому комітету Балаклійської міської ради оприлюднити дане рішення у Балаклійській районній газеті «Вісті Балаклійщини» та на сайті Балаклійської міської ради в мережі Інтернет.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету (Онопрієнко О.В.).

Балаклійський міський голова                                                   О.М. Літвінов

Додаток  
до рішення LХХVІ сесії Балаклійської
міської ради VІ скликання
від  «23» січня  2015 р. за № 18-VІ

ТРАНСПОРТНИЙ  ПОДАТОК

1. Платники податку
Платниками транспортного податку (далі по тексту – податок) є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в м. Балаклія Харківської області згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п. 2 цього додатка до рішення є об’єктами оподаткування.
2. Об’єкт оподаткування
Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.
3. База оподаткування
Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 2 цього додатка до рішення.
4. Ставка податку
Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 2 цього додатка до рішення.
5. Податковий період
5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
5.2. Встановити, що у 2015 році базовий податковий (звітний) період починається з 01.01.2015р.
6. Порядок обчислення та сплати податку
6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.
6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.
6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.
З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.
Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.
6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою- платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
7. Порядок сплати податку
Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до міського  бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
8. Строки сплати податку
Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Інші питання щодо адміністрування транспортного податку, які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України.

Секретар Балаклійської міської ради                                   О.В. Коновалова

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Поиск

1274765
Сьогодні
Учора
Цей тиждень
Минулий тиждень
Цей місяць
Минулий місяць
Всього
723
976
1699
11718
34719
45735
1274765

Forecast Today
1296

5.56%
23.34%
8.16%
0.70%
0.49%
61.75%
Online (15 minutes ago):20
20 guests
no members

Your IP:35.175.174.157